Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Otpjevni psalam

Blago čovjeku koji se u Gospodina uzda.Ps 1, 1-4.6 Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,ne staje na putu grešničkomi ne sjeda u zbor podrugljivaca,već uživa u Zakonu Gospodnjem,o Zakonu njegovu misli dan i noć.On je ko stablo zasađenopokraj voda t
Klaudija 04.03.2021. 0 362

Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.Ps 50,8-9.16bc-17.21.23 »Ne korim te zbog žrtava tvojih —paljenice su tvoje svagda preda mnom.Neću od doma tvog uzet junca,ni jaraca iz tvojih torova:«»Što nabrajaš naredbe moje,što mećeš u us
Klaudija 02.03.2021. 0 309

Nek se raduje Gospodin u djelima svojim!Ps 104, 1-2a.5-6.10.12.24.35c Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!Gospodine, Bože moj, silno si velik!Odjeven veličanstvom i ljepotom,svjetlošću kao plaštem! Zemlju si stavio na stupove njene:neće se poljuljati u v
Klaudija 08.02.2021. 0 266

Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine. Ps 24, 1-6 Gospodnja je zemlja i sve na njoj,svijet i svi koji na njemu žive.On ga na morima utemeljii na rijekama učvrsti.Tko će uzići na Goru Gospodnju,tko će stajati na svetom mjestu njegovu?Onaj
Klaudija 01.11.2020. 0 371

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Ps 98, 1-4 Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,jer učini djela čudesna.Pobjedu mu pribavi desnica njegovai sveta mišica njegova. Gospodin obznani spasenje svoje,pred poganima pravednost objavi.Spomenu se dobr
Klaudija 09.05.2020. 0 655

Ti si Sin moj, danas te rodih. »Ja kralja svog postavihnad Sionom, svojom svetom gorom.«Obznanjujem odluku Gospodnju:Gospodin mi reče:»Ti si sin moj, danas te rodih. Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu,i u posjed krajeve zemaljske.Vladat ćeš njima p
Klaudija 08.05.2020. 0 320