Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - Alojzije Stepinac

Deveti dan „Vjerna Bogu i svetoj Kristovoj Crkvi izvršit će naša Hrvatska onu uzvišenu misiju, koju zemaljska domovina imade da vrši u promicanju nadnaravnih dobara svojih članova. Vjerna Bogu i Crkvi pokazat će da vjeruje, da je konačni cilj svega ljud
Klaudija 09.02.2021. 0 420

Osmi dan „Zahvalite Joj za tradicionalni osjećaj poštenja i čestitosti, koje izvire iz svete vjere, kao što i potok iz bistrog izvora. Zahvalite Joj za sačuvani osjećaj poštenog i kreposnog kršćanskog obiteljskog života, koji je temelj zdravog narodnog
Klaudija 08.02.2021. 0 462

Sedmi dan „Katolički muževi! Kažu da na obalama Mrtvoga mora raste takozvana sodomska jabuka. To je plod koji izvana izgleda vrlo lijep i svjež. No, kad putnik koji je željan okrjepe, posegne za tim plodom i otvori ga, onda vidi da je unutra sasvim crn
Klaudija 07.02.2021. 0 425

Šesti dan „Ako se sudbina domovine odlučuje na bojnim poljanama, ona se još više odlučuje na domaćim ognjištima, u obiteljima! Unašajte u svoje obitelji pravi duh Kristov, tjerajte primjerom i riječju poganstvo iz svojih obitelji i iz obitelji svojih bl
Klaudija 06.02.2021. 0 381

Peti dan „Krist, koji je svoju baštinu predao Crkvi, traži svoje pravo na mladež, a historijska je opet činjenica, da je škola svuda po svijetu, a posebice u našim stranama, kći Crkve! Ima li dakle Crkva pravo na dijete i na školu? Papa Pio XI. veli: ‘O
Klaudija 06.02.2021. 0 320

Četvrti dan „Domovina računa samo s čistim naraštajem. Grozne su bez sumnje posljedice rata. Ali sve materijalne ruševine što ih rat prouzrokuje nisu tako teške i strašne kao moralne ruševine što ih prouzrokuje grijeh u dušama omladine, napose ženske. S
Klaudija 04.02.2021. 0 452

Treći dan „Nikad, dakle, ne možemo dovoljno naglasiti, da bi sva vaša sloboda bila pusta fikcija, koja nosi u sebi klicu smrti, ako sav vaš javni i privatni život ne bi bio prožet duhom Evanđelja i ako naše kršćanstvo ne bi bilo čitavo i potpuno. Vi ste
Klaudija 03.02.2021. 0 520

Drugi dan  „Draga braćo! Hrvatski narod mnogo je toga proživio i doživio kroz 1300 godina svoje povijesti. Doživio je da su mu uzimali i otimali komad po komad drage mu domovine, koju mu je podarila ruka Božja. Ali on je ipak bio bogat, jer je nosio Bog
Klaudija 02.02.2021. 0 546

Devetnica blaženom Alojziju Stepincu za Domovinu Devetnica blaženom Alojziju Stepincu započinje danas 1. veljače, a završava 9. veljače. Kroz ovih devet dana prije Stepinčeva, molimo blaženog Kardinala za hrvatski narod i raspirivanje vatre katoličke vjer
Klaudija 01.02.2021. 0 1608

Molitva za proglašenje blaženog Alojzija Stepinca svetim Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,Blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,Pozvao si da ti služiKao navjestitelj i branitelj istinei kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.Poslušan tvojoj RiječiI
Klaudija 29.01.2021. 0 488
1