Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - Bog

Svi smo mi ljudi stvoreni na sliku Božju i njegova smo ljubljena djeca, a On je naš dobri Otac. Sve nas jednako voli, nikoga više i nikoga manje. Toliko nas ljubi da nam je dao slobodnu volju te nas na ništa ne prisiljava. Na nama je što ćemo izabrati, dob
VUKOVARAC 13.09.2020. 1 435