Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - Gospa

2012. godine kada smo moj brat i ja kupili naš prvi auto otišli smo u Stanicu za tehnički pregled vozila u Vukovaru kako bi ga registrirali. Djelatnica Stanice za tehnički pregled vozila otvorila je popis oznaka registarskih brojeva koji se nalazio na više
VUKOVARAC 10.10.2020. 0 380