Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - Maketa

Maketa prikazuje Vukovarski vodotoranj u prirodnoj veličini od njegova podnožja do samoga njegova vrha prema stvarnim izgrađenim veličinama odnosno dimenzijama. Želja mi je bila prikazati Vodotoranj sa što više detalja, onakav kakav je bio prije obnove. Po
VUKOVARAC 29.04.2021. 0 357