Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - Vukovar

Maketa prikazuje Vukovarski vodotoranj u prirodnoj veličini od njegova podnožja do samoga njegova vrha prema stvarnim izgrađenim veličinama odnosno dimenzijama. Želja mi je bila prikazati Vodotoranj sa što više detalja, onakav kakav je bio prije obnove. Po
VUKOVARAC 29.04.2021. 0 357

2012. godine kada smo moj brat i ja kupili naš prvi auto otišli smo u Stanicu za tehnički pregled vozila u Vukovaru kako bi ga registrirali. Djelatnica Stanice za tehnički pregled vozila otvorila je popis oznaka registarskih brojeva koji se nalazio na više
VUKOVARAC 10.10.2020. 0 380