Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - bol

Maketa prikazuje Vukovarski vodotoranj u prirodnoj veličini od njegova podnožja do samoga njegova vrha prema stvarnim izgrađenim veličinama odnosno dimenzijama. Želja mi je bila prikazati Vodotoranj sa što više detalja, onakav kakav je bio prije obnove. Po
VUKOVARAC 29.04.2021. 0 357

Danas sam susreo čovjeka. Bijaše to dobar, uistinu veoma dobar, jednostavan i običan čovjek. Na njegovu licu vidjela se patnja i bol koju proživljava. Ali nešto drugo me je kod njega dotaknulo. Unatoč svojoj patnji i boli zračio je neopisivom vedrinom. Una
VUKOVARAC 28.08.2020. 0 321