Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se ili Prijavi preko Facebooka
i nestat će reklame.

Oznake - gospodin bog

Neka ne bude svađe između mene i tebe: ta braća smo. Čitanje Knjige Postanka, Post 13, 2.5-18 Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora, tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno os
Dario 22.06.2021. 0 50

Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao. Čitanje Knjige Postanka, Post 12, 1-9 U one dane: Gospodin reče Abramu: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, i
Dario 21.06.2021. 0 42

Zabadava sam vam navješćivao Božje evanđelje. Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima, 2Kor 11, 1-11 Braćo! O kad biste podnijeli nešto malo bezumlja mojega! Da, podnesite me! Ljubomoran sam doista na vas Božjim ljubomorom: ta zaručih
Dario 17.06.2021. 0 94

Djela ruku tvojih, Gospodine, vjernost su i pravednost. Ps 111,1-4.7-8 Hvalit ću Gospodina svim srcem svojimu zboru pravednika, u zajednici njihovoj.Silna su djela Gospodnja,nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.Sjajno je i veličanstveno djelo njegov
Dario 17.06.2021. 0 73

Obje molitve bijahu uslišane pred Slavom Boga višnjega. Čitanje Knjige o Tobiji, Tob 3,1-11.24-25 U one dane: Tobija protuži i kroz suze poče moliti: »Pravedan si, Gospodine, i svi su sudovi tvoji pravedni, a svi putovi tvoji milosrđe, istina, pravičn
Dario 02.06.2021. 0 52

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. Ps 25, 2-9 U tebe se uzdam, Bože moj:ne daj da se postidim,da se ne vesele nada mnom dušmani!Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:postidjet će se koji se lako iznevjere.Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,nauči m
Dario 02.06.2021. 0 109

Ne reče žalne riječi na Boga što je udaren sljepoćom. Čitanje Knjige o Tobiji, Tob 2, 10-23 Jednog dana Tobija, umoran od ukopa, dođe kući, zavali se uza zid i zaspi. Dok spavaše, iz lastavičjega mu gnijezda tople izmetine padoše na oči, te oslijepi. Go
Dario 01.06.2021. 0 52

Stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina. Ps 112, 1-2.7b-9 Blago čovjeku koji se boji Gospodinai koji uživa u naredbama njegovim:moćno će mu biti na zemlji potomstvo,na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.Stalno je njegovo srce uzdajuć se u Go
Dario 01.06.2021. 0 55

Preci naši bijahu ljudi pobožni, i ime im živi za sva pokoljenja. Čitanje Knjige Sirahove, Sir 44. 1. 9-14 Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. A ima ih kojima nema spomena, iščezoše kao da nikad nisu ni postojali; sada su k
Dario 28.05.2021. 0 59

Slave je Gospodnje puno djelo njegovo. Čitanje Knjige Sirahove, Sir 42, 15-25 Podsjetit ću na djela Božja, i što sam vidio, to ću ispričati. Riječima Gospod stvori djela svoja, i sve se stvoreno pokorava volji njegovoj. Sunce sjajno sve obasjava, i sla
Dario 27.05.2021. 0 98