Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se ili Prijavi preko Facebooka
i nestat će reklame.

Oznake - isus krist

Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim! Ps 78, 18-19.23-28 Boga su kušali u srcima svojimištuć jela svojoj pohlepnosti.Prigovarali su Bogu i pitali:»Može li Gospod stol u pustinji prostrijeti?«Pa ozgo naredi oblacimai otvori brane nebeske,ko kišu prosu na n
Dario Prije 13 dana 0 108

Zabadava sam vam navješćivao Božje evanđelje. Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima, 2Kor 11, 1-11 Braćo! O kad biste podnijeli nešto malo bezumlja mojega! Da, podnesite me! Ljubomoran sam doista na vas Božjim ljubomorom: ta zaručih
Dario 17.06.2021. 0 94

Djela ruku tvojih, Gospodine, vjernost su i pravednost. Ps 111,1-4.7-8 Hvalit ću Gospodina svim srcem svojimu zboru pravednika, u zajednici njihovoj.Silna su djela Gospodnja,nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.Sjajno je i veličanstveno djelo njegov
Dario 17.06.2021. 0 73

Obje molitve bijahu uslišane pred Slavom Boga višnjega. Čitanje Knjige o Tobiji, Tob 3,1-11.24-25 U one dane: Tobija protuži i kroz suze poče moliti: »Pravedan si, Gospodine, i svi su sudovi tvoji pravedni, a svi putovi tvoji milosrđe, istina, pravičn
Dario 02.06.2021. 0 52

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. Ps 25, 2-9 U tebe se uzdam, Bože moj:ne daj da se postidim,da se ne vesele nada mnom dušmani!Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:postidjet će se koji se lako iznevjere.Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,nauči m
Dario 02.06.2021. 0 109

Ne reče žalne riječi na Boga što je udaren sljepoćom. Čitanje Knjige o Tobiji, Tob 2, 10-23 Jednog dana Tobija, umoran od ukopa, dođe kući, zavali se uza zid i zaspi. Dok spavaše, iz lastavičjega mu gnijezda tople izmetine padoše na oči, te oslijepi. Go
Dario 01.06.2021. 0 52

Stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina. Ps 112, 1-2.7b-9 Blago čovjeku koji se boji Gospodinai koji uživa u naredbama njegovim:moćno će mu biti na zemlji potomstvo,na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.Stalno je njegovo srce uzdajuć se u Go
Dario 01.06.2021. 0 55

Preci naši bijahu ljudi pobožni, i ime im živi za sva pokoljenja. Čitanje Knjige Sirahove, Sir 44. 1. 9-14 Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. A ima ih kojima nema spomena, iščezoše kao da nikad nisu ni postojali; sada su k
Dario 28.05.2021. 0 59

Slave je Gospodnje puno djelo njegovo. Čitanje Knjige Sirahove, Sir 42, 15-25 Podsjetit ću na djela Božja, i što sam vidio, to ću ispričati. Riječima Gospod stvori djela svoja, i sve se stvoreno pokorava volji njegovoj. Sunce sjajno sve obasjava, i sla
Dario 27.05.2021. 0 98

Gospodnjom su riječju nebesa sazdana. Ps 33, 2 -9 Slavite Gospodina na harfi,na liri od deset žica veličajte njega!Pjesmu novu zapjevajte njemui glazbala skladna popratite poklicima.Jer prava je riječ Gospodnja,i vjernost su sva djela njegova.On ljubi pr
Dario 27.05.2021. 0 53