Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - isus ozdravlja

Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćaniina, 1Kor 9,16-19. 22b-27 Braćo! Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. Jer ako to či
Dario 09.09.2022. 0 22

Kao glina u ruci lončarevoj, i vi ste u mojoj ruci. Čitanje Knjige proroka Jeremije, Jr 18, 1-6 Ovo je riječ koju Gospodin uputi Jeremiji: »Ustani i siđi u kuću lončarovu — ondje ću ti objaviti svoje riječi.« Siđoh, dakle, u kuću lončarovu, upravo je ra
Dario 28.07.2022. 0 60

Bog mi je sklonište u dan nevolje! Ps 59, 2-5a.10-11.17-18 Izbavi me od dušmana, Bože moj,zaštiti me od mojih protivnika!Izbavi me od bezakonikâ,od krvolokâ spasi me!Jer evo: dušu moju vrebaju,na me ustadoše silnici.Nema na meni krivnje, Gospodine, ni gr
Dario 27.07.2022. 0 62

Zašto je bol moja bez prebola? Ako se vratiš, opet ćeš mi služiti. Čitanje Knjige proroka Jeremije, Jr 15, 10.16-21 Jao meni, majko, što si me rodila, da svađam se i prepirem sa svom zemljom. Nikom ne uzajmih, ni od koga zajma ne uzeh, a ipak svi me
Dario 27.07.2022. 0 53

Uvijek umiranje Kristovo u tijelu pronosimo. Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima, 2Kor 4, 7-15 Braćo! Imamo blago u glinenim posudama, da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjen
Dario 25.07.2022. 0 42

Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi. Ps 126, 1-6 Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,bilo nam je ko da snivamo.Usta nam bjehu puna smijeha,a jezik klicanja.Među poganima tad se govorilo:»Silna im djela Gospodin učini:Silna nam djela učini Gospodin:o
Dario 25.07.2022. 0 57

Usta će moja razglašivati pomoć tvoju. Ps 71, 1-6b. 15ab. 17 Tebi se, Gospodine, utječem, ne daj da se ikada postidim! U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me! Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja, jer ti si stije
Dario 20.07.2022. 0 67

Krista ljubite iako ga ne vidjeste; vjerujete i klikćete od radosti neizrecive. Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola, 1Pt 1, 3-9 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Kris
Dario 28.02.2022. 0 298

Plaća kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - viče, vapaji dopriješe do ušiju Gospodnjih. Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola, Jak 5, 1-6 De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! Bogatstvo vam istrunu, haljine
Dario 24.02.2022. 0 204

Mnogi gubavci bijahu u Izraelu, ali ni jedan se od njih ne očisti osim Sirijca Naamana (Lk 4,27). Čitanje Druge knjige o Kraljevima, 2Kr 5,1-15a U one dane: Naaman, vojskovođa aramskoga kralja, bijaše ugledan čovjek, i poštovan pred svojini gospodarom, j
Dario 08.03.2021. 0 244