Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Oznake - nada

Dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali. Čitanje Knjige Izlaska, Izl 17, 8-13 U one dane: Dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra s
Dario 16.10.2022. 0 76

Suhe kosti, čujte riječ Gospodnju! Izvest ću vas iz vaših grobova, dome Izraelov. Čitanje Knjige proroka Ezekiela, Ez 37,1-14 U one dane: Spusti se na me ruka Gospodnja, i Gospodin me u svojem duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. Provede me k
Dario 19.08.2022. 0 137

Istrgnut ću ovce iz usta njihovih, neće im više biti hrana. Čitanje Knjige proroka Ezekiela, Ez 34, 1-11 Dođe mi riječ Gospodnja: »Sine čovječji, prorokuj protiv Izraelovih pastira, prorokuj im i reci — njima, pastirima: Ovako govori Gospodin Bog: Jao pa
Dario 17.08.2022. 0 114

Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama. Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola, Otk 11, 19a; 12, 1-6a.10ab Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenut
Dario 15.08.2022. 0 131

Zaručit ću te sebi dovijeka. Čitanje Knjige proroka Hošee, Hoš 2, 16b.17b.21-22 Ovo govori Gospodin: »Primamit ću je stoga, evo, i odvesti je u pustinju i njenu progovorit srcu. Ondje će mi odgovarat ona kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada
Dario 09.08.2022. 0 58

Čisto srce stvori mi, Bože! Ps 51,12-15. 18-19 Čisto srce stvori mi, Bože,i duh postojan obnovi u meni!Ne odbaci me od lica svojegai svoga svetog duha ne uzmi od mene!Vrati mi radost svoga spasenjai učvrsti me duhom spremnim!Učit ću bezakonike tvojim sta
Dario 04.08.2022. 0 77

Za proroka narodima postavih te. Početak Knjige proroka Jeremije, Jr 1,1.4-10 Riječi Jeremije, sina Hilkijina, svećenika iz Anatota, u zemlji Benjaminovoj. Dođe mi riječ Gospodinova: »Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prij
Dario 20.07.2022. 0 55

Gospodine, nemoj mimoići svoga sluge! Čitanje Knjige Postanka, Post 18, 1-10a U one dane: Gospodin se ukaza Abrahamu kod hrasta u Mamri dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podiže oči, kad gle: tri čovjeka stoje pred njim. Čim ih spazi, potr
Dario 17.07.2022. 0 51

Grad ću ovaj štititi, spasiti ga, sebe radi i rad sluge svoga Davida. Čitanje Druge knjige o Kraljevima, 2 Kr 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 U one dane: Sanherib kralj asirski, uputi poslanike da kažu Ezekiji: »Ovako recite judejskom kralju Ezekiji: Neka te n
Dario 21.06.2022. 0 99

Gospodine, usliši molitvu moju, i vapaj moj k tebi da dođe! Ps 102, 2-3.16-21 Gospodine, usliši molitvu moju,i vapaj moj k tebi da dođe!Nemoj sakrivati lice od meneu dan moje nevolje!Prigni k meni uho svoje:kad te prizovem, brzo me usliši!Tad će se pogan
Dario 05.04.2022. 0 134