Što me zovete: »Gospodine, Gospodine!«, a ne činite što zapovijedam?

  • 1 članova
  • 1 pratitelja
  • 33 pregleda
  • Više

Dođe na svijet spasiti grešnike.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju, 1 Tim 1, 15-17

Predragi!

Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova.

Amen.

Riječ Gospodnja.

Blagoslovljeno ime Gospodnje dovijeka! Ps 113, 1-5a.6-7

Hvalite, sluge Gospodnje,

hvalite ime Gospodnje!

Blagoslovljeno ime Gospodnje

sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska

hvaljeno bilo ime Gospodnje!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,

slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš?

Gleda odozgo nebo i zemlju,

podiže iz prašine uboga,

iz gliba vadi siromaha.

Što me zovete: »Gospodine, Gospodine!« a ne činite što zapovijedam?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.«

»Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.«

»Što me zovete 'Gospodine, Gospodine!', a ne činite što zapovijedam? Tko god dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan: sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena. A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te kuće razvalina velika.«

Riječ Gospodnja.