Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

  • _bx_events_menu_item_title_sm_members
  • _bx_events_menu_item_title_sm_subscribers
  • 395 pregleda
  • Sinkronizacija s kalendarom
  • Više

Umrijeste s Kristom; umrtvite dakle udove svoje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima, Kol 3, 1-11

Braćo!

Ako ste suuskrsli s Kristom,

tražite što je gore,

gdje Krist sjedi zdesna Bogu!

Za onim gore težite,

ne za zemaljskim!

Ta umrijeste

i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!

Kad se pojavi Krist,

život vaš,

tada ćete se i vi s njime pojaviti

u slavi.

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske:

bludnost,

nečistoću,

strasti,

zlu požudu

i pohlepu — to idolopoklonstvo!

Zbog toga dolazi gnjev Božji

na sinove neposlušne.

Tim ste putem i vi nekoć hodili,

kad ste u tome živjeli.

Ali sada i vi odložite sve!

Gnjev, srdžba, opakost, hula,

prostota van iz vaših ustâ!

Ne varajte jedni druge!

Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima

i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje

po slici svoga Stvoritelja!

Tu više nema:

Grk – Židov,

obrezanje – neobrezanje,

barbar – skit,

rob – slobodnjak,

nego sve i u svima – Krist.

Riječ Gospodnja.

Gospodin je dobar svima! Ps 145, 2-3.10-13b

Svaki ću dan tebe, Gospodine, slaviti,

ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,

nedokučiva je veličina njegova!

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja

i tvoji sveti nek te blagoslivlju!

Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,

neka o sili tvojoj govore!

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju

i slavu divnoga kraljevstva tvoga.

Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,

tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 6, 20-26

U ono vrijeme: Podiže Isus oči prema učenicima i reče:

»Blago vama, siromasi:

vaše je kraljevstvo Božje!

Blago vama koji sada gladujete:

vi ćete se nasititi!

Blago vama koji sada plačete:

vi ćete se smijati!

Blago vama kad vas zamrze ljudi

i kad vas izopće i pogrde

te izbace ime vaše

kao zločinačko

zbog Sina Čovječjega!

Radujte se u dan onaj i poskakujte:

evo, plaća vaša velika je na nebu.

Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!

Ali jao vama, bogataši:

imate svoju utjehu!

Jao vama koji ste sada siti:

gladovat ćete!

Jao vama koji se sada smijete:

jadikovat ćete i plakati!

Jao vama kad vas svi budu hvalili!

Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«

Riječ Gospodnja.