Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

  • _bx_events_menu_item_title_sm_members
  • _bx_events_menu_item_title_sm_subscribers
  • 383 pregleda
  • Sinkronizacija s kalendarom
  • Više

On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima, Kol 1, 9-14

Braćo! Od dana kada čusmo o vama,

neprestano za vas molimo i ištemo

da se ispunite spoznajom volje Njegove

u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:

da živite dostojno Gospodina

i posve mu ugodite,

plodni svakim dobrim djelom

i rastući u spoznaji Božjoj;

osnaženi svakom snagom,

po sili Slave njegove,

za svaku postojanost i strpljivost;

s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi

za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame

i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,

u kome imamo otkupljenje,

otpuštenje grijeha.

Riječ Gospodnja.

Gospodin obznani spasenje svoje. Ps 98, 2-6

Gospodin obznani spasenje svoje,

pred poganima pravednost objavi.

Spomenu se dobrote i vjernosti

prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe

spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu,

raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,

uz citru i zvuke glazbala,

uz trublje i zvuke rogova:

kličite Gospodinu kralju!

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 5, 1-11

U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.

Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i baci mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.

Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!«

Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.

Riječ Gospodnja.