Šta se dešava

Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Najnoviji postovi (prikaz aktivnosti u stvarnom vremenu)
 
Završna molitva Gospodine Isuse Kriste, hvala Ti što smo s Marijom De Mattias promatrali tebe koji si dao svoj život za svakog od nas. Hvala za Mariju De Mattias, hvala za svako uslišanje po svetoj Mariji De Mattias, hvala Ti što nas trajno podsjećaš na cijenu kojom smo otkupljeni kroz prolijevanje Predragocjene Krvi Tvoje. Hvaljen i slavljen uvijek bio Isuse, koji si nas otkupio svojom dragocjenom Krvlju! Amen!
2dana prije
9. dan Riječi svete Marijie De Mattias: "Nastojte se povući u osamu da se zapalite svetom vatrom ljubavi prema Isusu. Ja Ga veoma ljubim, ali neću biti zadovoljna ako ne umrem iz ljubavi prema Njemu, koji je umro za mene. Oh, kako je velika čast umrijeti kao žrtva potpuno istrošena od čiste ljubavi, stješnjena u tijesku križa. Želim reći, nasićena patnjama i mukama. Naše neznanje nam ne dopušta da uvidimo da je ovo najodličniji dio." Ljubi samoću u kojoj ti Isus progovara
2dana prije
8. dan Razmatraj riječi svete Marije De Mattias: ,"Ne želim tražiti od Boga da čini čudesa, ali niti zapustiti poslove, nego u poslovima se pouzdavati u milost, a ne u samu sebe. Činimo ono što možemo i Bog će misliti na nas. U svojim poslovima govorimo o Bogu, blagoslivljajmo Boga, slavimo Boga, ljubimo Boga. Ovo su načela i ideje koje ulijevam svima vama." Pomolimo se! Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, molimo te, udjeli nam ljubav prema poko
2dana prije
7. dan Razmatraj riječi Pisma: ,"Kad dodoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše Mu golijeni, nego Mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda." (Iv 19, 33-34) Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste, molimo Te po zagovoru svete Marije De Mattias, a po zaslugama Tvoje prolivene Predragocjene Krvi za jedinstvo svih kršćana, za one koji Te još ne poznaju i za one koji su grijehom odvojeni od Tebe. Čuvaj Svoju Crkvu od svake zablude i nemara, udijeli našem narodu
2dana prije
6. dan Razmatraj poruku svete Marije De Mattias sestrama koju sada poručuje i nama: "Trebamo se, koliko je do nas, pobrinuti da se sve više slavi predragocjena Krv, i ne umoriti se čineći dobro, na korist nama i bližnjemu, jer to je naša glavna svrha zbog koje nas je Bog pozvao u život." Od srca preporučujem mir i šutnju kroz tišinu koju u sebi možeš čuti. Molimo milost potpunog predanja u Božje ruke. Pomolimo se! Dobri naš Isuse, po zagovoru svete Mari
2dana prije
5. dan Razmatraj riječi svete Marije De Mattias, koje je često upućivala svojim sestrama: "Govorite o Isusu i privlačite duše Njegovoj svetoj ljubavi. To činite na lijep način, ponizno s ljubavlju i strpljivo. Pratimo Isusa na svim Njegovim putovima. Kad smo sami, evo nas u osami Betlehema s Isusom, kad smo na putu, evo nas s Isusom u Palestini i na putovima Kalvarije; kad nas mrmljanjem šibaju jezici evo nas s bičevanim Isusom; kad smo razapeti, evo nas s raspetim Isusom."
2dana prije
4. dan Sveta Marija De Mattias se često pitala, a sada pita i nas: ,"Zašto ne ljubimo Isusa i Njegov križ, koji toliko zaslužuje da bude ljubljen. Zašto se u svojim patnjama ne tješimo kod Isusa, nego vani tražimo utjehu u stvarima izvan njega? Otvorimo oči, promotrimo, vječni pakao, vječni raj! Čemu služi svijet sa svojim ugodnostima na času smrti?" Pomolimo se! Gospodine Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, odagnaj od nas svaku zamku prividne u
2dana prije
3. dan Sveta Marija De Mattias je često razmatrala muku Isusovu. Razmatrajmo i mi sada riječi Pisma: "Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše Mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred Njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju Židovski!"" (Mt 27, 29). Pomolimo se! Vječni Oče, po zagovoru svete Marije De Mattias, udijeli nam milost poniznosti. Znamo, mi nismo slobodni kad nismo ponizni. Marijo, ti si bila ponizna službenica, molimo te i
2dana prije
2. dan U tišini razmatraj riječi svetog pisma: "I jer je bio u smrtnoj stisci, molio se usrdnije. I njegov je znoj bio kao kaplje krvi što su tekle na zemlju". (Lk 22,44) Marija De Mattias je promatrala prolijevanje krvi mnogih nevinih u svoje vrijeme, stoga i nama želi reći: ,"Ne boj se, malo stado". Pomolimo se! Gospodine Isuse, po zagovoru svete Marije de Mattias, čiju svetkovinu uskoro slavimo, a po Tvojoj muci u Getsemanskom vrtu udijeli i na
2dana prije
1. dan Kratko razmatranje iz pisma svete Marije De Mattias: "Od srca služi blagoslovljenom Bogu, i nastoj objavljivati Isusa koji je raspet iz ljubavi prema tebi." U tišini, pitaj se, jesam li dovoljno dobar, radostan i što trebam promijeniti kako bih bio bolji? Pomolimo se! Sveta Marijo De Mattias, svojim životom, dala si korjenit i radostan odgovor Bogu, koji je tako ljubio svijet, da je dao svoga vlastitoga Sina, Isusa Krista, da se svi po Njemu spas
2dana prije