Stavka sažetka

“Kako možete saznati živite li unutar volje Božje? Evo znaka:

Ako te nešto muči, to znači da se nisi potpuno prepustio volji Božjoj. Osoba koja živi u Božjoj volji nije zabrinuta ni oko čega. A ako mu što treba, i to i sebe predaje Bogu. A ako ne dobije ono što je potrebno, ostaje miran, kao da to ima. Duša koja je predana volji Božjoj ne boji se ničega, ni gromova ni lopova – ničega. Ali što god da se dogodi, ona kaže: "Tako se Bogu sviđa." Ako je bolesna, misli: to znači da ja moram biti bolesna, inače mi Bog ne bi dao. Tako se čuva mir i u duši i u tijelu.”

- Sv. Silouan Atonac (Spisi, VI.4)

  • 2