Stavka sažetka

Čujte, kraljevi, da se naučite mudrosti.

Čitanje Knjige Mudrosti, Mudr 6, 1-11

Čujte, dakle, kraljevi, i urazumite se!

Poučite se, vladari krajeva zemaljskih!

Poslušajte, vi koji upravljate mnoštvima

i koji se hvastate silom svojih naroda!

Gospod vam je moć podario,

i vladavina je od Svevišnjeg,

koji će ispitivati djela vaša

i vaše nakane istražiti.

Iako ste upravljači njegova kraljevstva,

ne vladaste pravedno

niti se držaste zakona,

niti vas je Božja volja vodila.

Užasno i brzo on će vas napasti,

jer za velikaše je nemilosrdna kazna;

najmanji su oproštenja dostojni,

a moćnici će biti moćno kažnjeni.

Jer Gospod Svevladar ne uzmiče ni pred kim,

niti se plaši kakve veličine:

ta on je stvorio i mala i velika,

i jednako se brine za sve,

a istraga oštra očekuje moćnike.

Vama su dakle, vladari, upravljene riječi moje,

da se naučite mudrosti i ne griješite.

Jer oni koji sveto čuvaju svetinje,

posvećuju se,

i koji su u tom poučeni,

nalaze obranu.

Žudite stoga za riječima mojim,

čeznite za njima: one će vas poučiti.

Riječ Gospodnja.

Ustani, Bože, i sudi zemlju! Ps 82,3-4.6-7

Štitite slaba i sirotu,

vratite pravicu jadniku i siromahu!

Izbavite potlačenog i ubogog:

istrgnite ga iz ruku bezbožnih!

Ja rekoh: »Vi ste bogovi

i svi ste sinovi Višnjega!

Ali ćete ko svi ljudi umrijeti,

past ćete kao svatko od velikih!«

Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 17, 11-19

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse, učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!«

Riječ Gospodnja.

  • 1