Stavka sažetka

Očima se bezbožnika čini da umiru, ali oni su u miru.

Čitanje Knjige Mudrosti, Mudr 2, 23-3, 9

Bog je stvorio čovjeka za neraspadljivost,

i učinio ga slikom svoje vječnosti.

A đavolovom je zavišću ušla smrt u svijet,

i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju.

A duše su pravednika u ruci Božjoj,

i njih se ne dotiče muka nikakva.

Očima se bezbožničkim čini da oni umiru,

i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća;

i to što nas napuštaju kao propast,

ali oni su u miru.

Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni,

nada im je puna besmrtnosti.

Za malo muke zadobili su dobra velika,

jer Bog ih je stavio na kušnju

i našao da su ga dostojni.

Iskušao ih je kao zlato u taljici

i primio ih kao žrtvu paljenicu.

Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati,

te će vrcati kao iskre u strnjici.

Sudit će pucima i vladati narodima,

i Gospodin će kraljevati nad njima uvijeke.

Koji se u nj ufaju, spoznat će istinu,

i koji su vjerni, bit će u ljubavi s njim,

jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.

Riječ Gospodnja.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba. Ps 34, 2-3.16-19

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,

njegova će mi hvala biti svagda na ustima!

Nek se Gospodinom duša moja hvali,

nek čuju ponizni i nek se raduju!

Oči Gospodnje gledaju pravedne,

uši mu slušaju vapaje njihove.

Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca

da im spomen zatre na zemlji.

Pravednici zazivaju, i Gospodin ih čuje,

izbavlja ih iz svih tjeskoba.

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,

a klonule duše spašava.

Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki,Lk 17, 7-10

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol?' Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?' Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!'«

Riječ Gospodnja.