Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se ili Prijavi preko Facebooka
i nestat će reklame.

Pregled događaja po kategoriji: Evanđelje
23.06.2021 00:00
Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 7, 15-20 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
28.05.2021 00:00
Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode ... Imajte vjeru Božju. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 11, 11-25 Uz klicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju. Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnj…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
27.05.2021 00:00
Učitelju moj, da progledam! Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 10, 46-52 U ono vrijeme: Kad je Isus ,s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
26.05.2021 00:00
Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 10. 32-45 U ono vrijeme: Putovali učenici uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poče im kaziva…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
25.05.2021 00:00
Primit ćete - s progonima - sada stostruko i u budućem vijeku život vječni. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 10,28 -31 U ono vrijeme: Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
24.05.2021 00:00
Evo ti sina! Evo ti majke! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 19, 25-27 U ono vrijeme: Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
21.05.2021 00:00
Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 21, 15-19 Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drug…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
20.05.2021 00:00
Da budu savršeno jedno. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 17, 20-26 U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:»Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi,neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje d…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
19.05.2021 00:00
Neka budu jedno kao i mi! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 17, 11b-19 U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih te nij…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
18.05.2021 00:00
Oče, proslavi Sina svoga! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 17, 1-11a U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i reče:  »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da up…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
17.05.2021 00:00
Hrabri budite — ja sam pobijedio svijet! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 16, 29-33 U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu: »Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.« Odgovori im Isus: »S…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
14.05.2021 00:00
Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 15, 9-17 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
13.05.2021 00:00
Isus bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu. Svršetak svetog Evanđelja po Marku, Mk 16, 15-20 U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
12.05.2021 00:00
Duh Istine upućivat će vas u svu istinu. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 16, 12-15 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on — Duh Istine — upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario