Katolička društvena mreža!

Registriraj se i nestat će reklame.

Pregled po državi: hr
23.01.2023 00:00
Sveta Emerencijana Sv. Emerencijana bila je mučenica i najbolja prijateljica Sv. Agneze (Janje). Rođena je u Rimu, u 3. st. Bilo je to Dioklecijanovo doba i vrijeme strašnih napada na kršćane diljem Rimskog carstva. Danas slavimo u nas malo poznatu sveticu, rimsku mučenicu svetu Emerencijanu, za k…
Italija, Rim, Hrvatska
0
Od Dario
23.01.2023 00:00
Sotoni je kraj Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 3, 22-30 U ono vrijeme: Pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.« A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, o…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
08.01.2023 00:00
Odmah nakon krštenja ugleda Isus Duha Božjega gdje se spušta na nj. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 3, 13-17 U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolik…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
06.12.2022 00:00
Bog neće da propadnu maleni. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju, Mt 18, 12-14 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posreći li mu se te…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
04.12.2022 00:00
Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 3, 1-12 U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pri…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
13.11.2022 00:00
Svojom ćete se postojanošću spasiti. Čitanje svetoga Evanđelja po Luki, Lk 21, 5-19 U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.« Upitaše ga: »Uč…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
11.11.2022 00:00
U dan kad se Sin Čovječji objavi. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 17, 26-37 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi. Slično kao…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
05.11.2022 00:00
Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 16, 9-15 U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.« »Tko je vjeran u najmanje…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
02.11.2022 00:00
Tko vjeruje u Sina ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan Čitanje svetog evanđelja po Ivanu, Iv 6, 37-40 U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
19.10.2022 00:00
Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 12, 39-48 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite, Sin Čovječji do…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
16.10.2022 00:00
Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 18, 1-8 U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: »U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. D…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
15.10.2022 00:00
Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 12, 8-12 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđe…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
09.09.2022 00:00
Može li slijepac slijepca voditi? Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 6, 39-42 U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš tru…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
19.08.2022 00:00
Ljubi Gospodina Boga svojega i bližnjega svoga kao sebe samoga! Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 22, 34-40 U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario