Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se ili Prijavi preko Facebooka
i nestat će reklame.

Pregled događaja po oznakama: isus ozdravlja gubavca
25.01.2021 00:00
Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 16, 15-18 U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
14.01.2022 00:00
I odmah nesta s njega gube i očisti se. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 1, 40-45 U ono vrijeme: Dođe Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
11.11.2020 00:00
Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca? Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 17, 11-19 Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neka selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse,…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario