Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se ili Prijavi preko Facebooka
i nestat će reklame.

Pregled događaja po oznakama: katolici
28.05.2021 00:00
Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode ... Imajte vjeru Božju. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 11, 11-25 Uz klicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju. Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnj…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
27.05.2021 00:00
Učitelju moj, da progledam! Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 10, 46-52 U ono vrijeme: Kad je Isus ,s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
26.05.2021 00:00
Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 10. 32-45 U ono vrijeme: Putovali učenici uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poče im kaziva…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
25.05.2021 00:00
Primit ćete - s progonima - sada stostruko i u budućem vijeku život vječni. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 10,28 -31 U ono vrijeme: Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
21.05.2021 00:00
Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 21, 15-19 Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drug…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
20.05.2021 00:00
Da budu savršeno jedno. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 17, 20-26 U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:»Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi,neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje d…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
18.05.2021 00:00
Oče, proslavi Sina svoga! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 17, 1-11a U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i reče:  »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da up…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
13.05.2021 00:00
Isus bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu. Svršetak svetog Evanđelja po Marku, Mk 16, 15-20 U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
12.05.2021 00:00
Duh Istine upućivat će vas u svu istinu. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 16, 12-15 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on — Duh Istine — upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
10.05.2021 00:00
Duh Istine svjedočit će za mene. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 15, 26-16, 4a U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kada dođe Branitelj koga ću vam ja poslati od Oca — Duh Istine koji od Oca izlazi — on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. To sam …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
07.05.2021 00:00
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 15, 12-17 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prij…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
06.05.2021 00:00
Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 15, 9-11 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što s…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
03.05.2021 00:00
Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 14, 6-14 U ono vrijeme: Reče Isus Tomi: »Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
26.04.2021 00:00
Ja sam vrata ovcama. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 10, 1-10 U ono vrijeme reče Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario