Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se ili Prijavi preko Facebooka
i nestat će reklame.

Pregled događaja po oznakama: katolici
15.01.2022 00:00
Nisam došao zvati pravednike, nego grješnike. Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 2, 13-17 U ono vrijeme: Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim. …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
29.12.2021 00:00
Svjetlost na prosvjetljenje naroda. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 2,22-35 Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe (roditelji) Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da p…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
27.12.2021 00:00
Onaj dugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 20, 1-8 Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reč…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
22.12.2021 00:00
Velika mi djela učini Svesilni. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 1, 46-56 U ono vrijeme: Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje! Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Sves…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
16.12.2021 00:00
Ivan je glasnik koji pripravlja put Gospodinu. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 7,24-30 Kad Ivanovi glasnici odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izašli vidjeti: Čovjeka u mekušaste haljine odjevena? Eno, oni u sja…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
15.12.2021 00:00
Javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 7, 18b-23 U ono vrijeme: Ivan dozva dvojicu svojih učenika i posla ih Gospodinu da ga pitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: »Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitam…
Izrael, Jeruzalem, Hrvatska
0
Od Dario
14.12.2021 00:00
Dođe Ivan, i grešnici mu povjerovaše. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 21, 28-32 U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda: »A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: »Sinko, hajde danas na posao u vinograd!« On odgovori: »Neću!« No posl…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
12.12.2021 00:00
Što nam je činiti? Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 3,10-18 U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitel…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
13.12.2021 00:00
Odakle bijaše krst Ivanov? Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 21, 23-27 U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: »Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?« Isus im odgovori: »I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na …
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
10.12.2021 00:00
Ne slušaju ni Ivana ni Sina Čovječjega. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 11, 16-19 U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju: 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.' Doista, dođe Iv…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
26.11.2021 00:00
Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje! Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 21, 29-33 U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
24.11.2021 00:00
Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, ali ni vlas vam s glave neće propasti. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 21, 12-19 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena m…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
22.11.2021 00:00
Ugleda ubogu udovicu kako baca dva novčića. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 21, 1-4 U ono vrijeme: Kad Isus pogleda, vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario
28.10.2021 00:00
Između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima. Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 6, 12-19 U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva…
Cijeli svijet, Cijeli svijet, Hrvatska
0
Od Dario