Katedra svetog Petra apostola

Kršćanska društvena mreža!

Registriraj se ili Prijavi preko Facebooka
i nestat će reklame.

Opis događaja

Katedra svetog Petra apostola

Blagdan Katedre svetog Petra slavio se u Rimu već od IV. stoljeća kao znak jedinstva Crkve sazidane na Kristovom namjesniku. To je dan kad se prisjećamo evanđeoskog teksta svetog Mateja, po kojem doznajemo da je Petar temelj naše Crkve. Isus je Petru rekao: “Ti si Petar-Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima” ( Mt 16,18-19 ).

U tom slikovitom opisu sam Isus predaje Petru učiteljsku vlast u svojoj Crkvi, da je on dalje gradi i učvršćuje.

Sam naziv blagdana, tj. „katedra“ doslovno označava biskupovo nepomično sjedalo, postavljeno u Majci crkvi njegove biskupije, po kojoj se ta crkva naziva „katedralom“ i simbol je biskupove vlasti. On je, kao nasljednik apostola, pozvan čuvati i braniti, te prenositi evanđeoski nauk svojoj kršćanskoj zajednici. Kada biskup preuzima odgovornost za mjesnu Crkvu koja mu je povjerena od Svetog Oca, on simbolično nosi mitru i štap i sjeda na katedru. S toga sjedala on će voditi i pratiti vjernike svoje biskupije. Svaka biskupija bilo gdje na svijetu, ima biskupa, te katedru u mjesnoj Crkvi kojom taj biskup upravlja.

Slaviti Katedru sv. Petra znači slaviti zaštitnika svih kršćana, i stijenu koja postojana stoji da se na njoj dalje izgrađujemo. Katedra sv. Petra je simbol jedinstva Crkve i zajedništva svih vjernika. To možemo pronaći i u različitim crkvenim tekstovima i dokumentima kroz povijest.

Slično je odlučeno… da treba biti proglašeno da… je sveta Rimska Crkva smještena na čelo ne saborskim odlukama drugih Crkvi, nego je primila prvenstvo evanđeoskim glasom našeg Gospodina i Spasitelja, koji kaže: ‘Ti si Petar-Stijena…’ Prvo sjedište, prema tome, je ono Petra apostola, ono Rimske Crkve, koje nema niti mrlja niti nesavršenstva niti išta slično” (Papa Damaz I., Damazov dekret, 3 [382. god.]).

Svetkovina 22. veljače vuče svoje korijenje čak iz I. stoljeća, a tada se taj dan slavio sveti Petar kao zaštitnik kršćana. “Prešlo je i na ostale apostole pravo sudjelovanja u vlasti, i na sve crkvene poglavare prispjela je moć te odredbe. Ali ne predaje se uzalud jednome što se priopćuje svima. To je na poseban način povjereno Petru jer je svima crkvenim upraviteljima stavljen na čelo Petar” (Sveti Leon Veliki).

Sve što na zemlji, Petre, budeš svezao To svezano bit će i u nebesima.

I sve što ovdje danom vlašću odriješiš Bit odriješeno na nebu će visokom. Na strašnom sudu ti ćeš ljude suditi.

(Crkveni himan)

Danas nas svetkovina, katedrom svetoga Petra kao svojevrsnim trajnim simbolom, podsjeća na činjenicu da je Krist Gospodin imenovao svoga namjesnika na zemlji, namijenio mu ulogu učitelja i pastira, a njegova služba i misija proteže se kao neprekinuti, neraskidivi lanac sve do modernih vremena. „Vrata paklena“ njegovu Crkvu neće i ne mogu nadvladati.

Izvor: https://rastimo-u-vjeri.com/

Podijelite da i drugi pročitaju
 
Više o ovoj temi
Fotografije
Komentari
Poredaj prema: 
Po stranici:
 
  • Budi prvi koji će komentirati
Informacije
Klaudija
"Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu dva su krila istih vrata koja se otvaraju i zatvaraju samo zajedno." Soren Kierkegaard
Započinje22.02.2021 00:00
Završava22.02.2021 23:59
Sviđa li vam se članak?
2 sviđa mi se
Koja je vaša reakcija?