Papa Lav I. - Sveti Leon Veliki

Sveti Lav Veliki, poznat i kao papa sveti Lav I., rođen je u rimskoj aristokratskoj obitelji. Bio je jedan od najvećih papa kršćanske povijesti i prvi papa koji je dobio titulu "Veliki".

Sveti Lav Veliki postao je vrlo poznati đakon Crkve 431. godine. Često su ga slali da rješava svjetovne i teološke sporove.

Godine 440. Lav je jednoglasno izabran kao sljedeći papa koji će naslijediti papu Siksta III.

Papa Lav smatrao je sebe privilegiranim sjediti na Stolici svetoga Petra i marljivo je radio kao "Petrov nasljednik". S vremenom je Lav postao poznat kao jedan od najboljih administrativnih papa drevne Crkve. Tijekom svoje vladavine borio se za očuvanje jedinstva Crkve i njezine vjere.

Papa Lav I. kontinuirano je radio na suprotstavljanju i iskorjenjivanju brojnih hereza koje su prijetile zapadnoj Crkvi, uključujući pelagijanizam i maniheizam.

Napisao je pismo u kojem iznosi službeni nauk Crkve o Isusu Kristu kao jednoj osobi s ljudskom i božanskom prirodom koje se ne mogu odvojiti. Do danas je Lavovo pismo hvaljeno, ne samo zbog donošenja mira, već i zbog očuvanja punine kršćanske istine i nauka.

Uz svoju dinamičnu vjeru i izvanrednu teološku mudrost, papa Lav I. bio je hrabar. Vodio je obranu Rima od barbarske invazije Atile Huna na Italiju 452. godine, preuzimajući ulogu mirotvorca.

Papa Lav I. bio je poznat po svojim duboko duhovnim propovijedima. Sačuvano je gotovo 100 propovijedi i 150 pisama Lava I.

Lav je umro 10. studenoga 461. i želio je biti pokopan što bliže grobu svetoga Petra.

Godine 1754. papa Benedikt XIV. proglasio je Lava I. crkvenim naučiteljem. Papa Lav I. vjerno se držao uvjerenja da sve što je radio i govorio kao papa predstavlja Isusa Krista i svetog Petra. Blagdan mu se slavi 10. studenog.

  • Više
  • Više
  • Više
  • Više
  • Više
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.