• 557
 • Više

Devetnica svetoj Mariji de Mattias

Marija De Mattias rođena je u Vallecorsi (Frosinone, Italija) 4. veljače 1805. Još kao djevojčica naučila je od svoga oca da je Isus, vazmeni Jaganjac, prolio svoju Krv za nas grješnike.

U djetinjstvu je otkrila beskrajnu Božju ljubav prema svakoj osobi, ljubav koja se očitovala i svoj vrhunac dosegla u Kristu raspetome. Odlučila je potpuno se posvetiti Njemu u klanjanju otajstvu Križa i u služenju braći i sestrama.

Potaknuta od sv. Gašpara del Bufalo, utemeljitelja Misionara predragocjene Krvi, i pod vodstvom časnoga Ivana Merlinija, trećega vrhovnog upravitelja iste Družbe, Marija je spoznala da Bog ima s njom veliki naum.

Osnovala je družbu Klanjateljica Krvi Kristove 4. ožujka 1834. u Acutu (Frosinone) da bi surađivala u Otkupiteljevu djelu spasenja svijeta. Duh Družbe jasno je iskazan u Marijinim riječima: “Ljubav prema Bogu i našem dragom bližnjemu”.

Marija De Mattias umrla je u Rimu, 20. kolovoza 1866. Blaženom ju je proglasio papa Pio XII., 1. listopada 1950., a svetom papa Ivan Pavao II., 18. svibnja 2003.

Odgovori (11)
  • Uvodna molitva (svakoga dana devetnice)

   Vječni Oče, prikazujemo Ti Predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve. Svemogući vječni Bože, zahvaljujemo Ti za dar što si ga dao Mariji De Mattias, da se klanja Kristu, Jaganjcu bez mane i da posveti svoj život za spasenje naroda otkupljenog Predragocjenom Krvlju. U devetnici koju molimo, udijeli, molimo Te po njezinu zagovoru dar poklonstvene i otkupljujuće ljubavi uz posebnu milost koju te s pouzdanjem molimo (izreci svoju nakanu). To molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

   • 1. dan

    Kratko razmatranje iz pisma svete Marije De Mattias: "Od srca služi blagoslovljenom Bogu, i nastoj objavljivati Isusa koji je raspet iz ljubavi prema tebi." U tišini, pitaj se, jesam li dovoljno dobar, radostan i što trebam promijeniti kako bih bio bolji?

    Pomolimo se! Sveta Marijo De Mattias, svojim životom, dala si korjenit i radostan odgovor Bogu, koji je tako ljubio svijet, da je dao svoga vlastitoga Sina, Isusa Krista, da se svi po Njemu spasimo. Marijo, svojom si velikodušnom ljubavlju privlačila mnoge, molimo izmoli i nama da i po tvom primjeru nasljedujemo raspetog i uskrslog Krista. Molimo te, izmoli nam dar od Gospodina da u ljubavi prema Bogu i bližnjemu radosno i strpljivo darujemo sebe i svoje vrijeme za najpotrebitije.

    Oče naš...

    Zdravo Marijo...

    Slava Ocu...

    Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

    Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

    • 2. dan

     U tišini razmatraj riječi svetog pisma: "I jer je bio u smrtnoj stisci, molio se usrdnije. I njegov je znoj bio kao kaplje krvi što su tekle na zemlju". (Lk 22,44)

     Marija De Mattias je promatrala prolijevanje krvi mnogih nevinih u svoje vrijeme, stoga i nama želi reći: ,"Ne boj se, malo stado".

     Pomolimo se! Gospodine Isuse, po zagovoru svete Marije de Mattias, čiju svetkovinu uskoro slavimo, a po Tvojoj muci u Getsemanskom vrtu udijeli i nama svjetlo i snagu da ne očajavamo kada nas snađu razne poteškoće, već da se i mi obratimo k Ocu i molimo s pouzdanjem da će i nas ohrabriti, ojačati i pomoći nam da ispunimo volju Božju, s vjerom da je upravo to za nas najbolje. Amen.

     Oče naš...

     Zdravo Marijo...

     Slava Ocu...

     Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

     Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

     • 3. dan

      Sveta Marija De Mattias je često razmatrala muku Isusovu. Razmatrajmo i mi sada riječi Pisma: "Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše Mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred Njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju Židovski!"" (Mt 27, 29).

      Pomolimo se! Vječni Oče, po zagovoru svete Marije De Mattias, udijeli nam milost poniznosti. Znamo, mi nismo slobodni kad nismo ponizni. Marijo, ti si bila ponizna službenica, molimo te izmoli i nama dar poniznosti. Pomozi nam da iskoristimo sva poniženja kao stepenice da uđemo u dublje zajedništvo s Ocem kao što si i ti živjela.

      Oče naš...

      Zdravo Marijo...

      Slava Ocu...

      Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

      Koje si otkupio Predragocjenom krvlju!

      • 4. dan

       Sveta Marija De Mattias se često pitala, a sada pita i nas: ,"Zašto ne ljubimo Isusa i Njegov križ, koji toliko zaslužuje da bude ljubljen. Zašto se u svojim patnjama ne tješimo kod Isusa, nego vani tražimo utjehu u stvarima izvan njega? Otvorimo oči, promotrimo, vječni pakao, vječni raj! Čemu služi svijet sa svojim ugodnostima na času smrti?"

       Pomolimo se! Gospodine Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, odagnaj od nas svaku zamku prividne utjehe jer nam oduzima potrebnu snagu za istinski hod prema tebi. Koji živi i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen!

       Oče naš...

       Zdravo Marijo...

       Slava Ocu...

       Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

       Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

       • 5. dan

        Razmatraj riječi svete Marije De Mattias, koje je često upućivala svojim sestrama: "Govorite o Isusu i privlačite duše Njegovoj svetoj ljubavi. To činite na lijep način, ponizno s ljubavlju i strpljivo. Pratimo Isusa na svim Njegovim putovima. Kad smo sami, evo nas u osami Betlehema s Isusom, kad smo na putu, evo nas s Isusom u Palestini i na putovima Kalvarije; kad nas mrmljanjem šibaju jezici evo nas s bičevanim Isusom; kad smo razapeti, evo nas s raspetim Isusom."

        Pomolimo se! Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, one koja Te ljubila svim srcem, molimo Te, učini nas pravim vjernicima i klanjateljima Tvoje dragocjene Krvi, koja će nas oduševljavati dok Ti se klanjamo, slavimo i svjedočimo životom da si Ti živi Bog, naš Kralj.

        Oče naš...

        Zdravo Marijo...

        Slava Ocu...

        Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

        Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

        • 6. dan

         Razmatraj poruku svete Marije De Mattias sestrama koju sada poručuje i nama: "Trebamo se, koliko je do nas, pobrinuti da se sve više slavi predragocjena Krv, i ne umoriti se čineći dobro, na korist nama i bližnjemu, jer to je naša glavna svrha zbog koje nas je Bog pozvao u život." Od srca preporučujem mir i šutnju kroz tišinu koju u sebi možeš čuti. Molimo milost potpunog predanja u Božje ruke.

         Pomolimo se! Dobri naš Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, učini nas jakima da usprkos svim izazovima nasljedujemo Tebe i mognemo mnoge privesti k Tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

         Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

         Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

         Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

         • 7. dan

          Razmatraj riječi Pisma: ,"Kad dodoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše Mu golijeni, nego Mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda." (Iv 19, 33-34)

          Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste, molimo Te po zagovoru svete Marije De Mattias, a po zaslugama Tvoje prolivene Predragocjene Krvi za jedinstvo svih kršćana, za one koji Te još ne poznaju i za one koji su grijehom odvojeni od Tebe. Čuvaj Svoju Crkvu od svake zablude i nemara, udijeli našem narodu i svim narodima zemlje potrebne milosti da žive u dostojanstvu djece Božje. Amen.

          Oče naš...

          Zdravo Marijo...

          Slava Ocu...

          Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

          Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

          • 8. dan

           Razmatraj riječi svete Marije De Mattias: ,"Ne želim tražiti od Boga da čini čudesa, ali niti zapustiti poslove, nego u poslovima se pouzdavati u milost, a ne u samu sebe. Činimo ono što možemo i Bog će misliti na nas. U svojim poslovima govorimo o Bogu, blagoslivljajmo Boga, slavimo Boga, ljubimo Boga. Ovo su načela i ideje koje ulijevam svima vama."

           Pomolimo se! Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, molimo te, udjeli nam ljubav prema pokori iz ljubavi prema Tebi, koji si sam sebe oplijenio postavši nama sličan. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

           Oče naš...

           Zdravo Marijo...

           Slava Ocu...

           Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

           Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

           • 9. dan

            Riječi svete Marijie De Mattias: "Nastojte se povući u osamu da se zapalite svetom vatrom ljubavi prema Isusu. Ja Ga veoma ljubim, ali neću biti zadovoljna ako ne umrem iz ljubavi prema Njemu, koji je umro za mene. Oh, kako je velika čast umrijeti kao žrtva potpuno istrošena od čiste ljubavi, stješnjena u tijesku križa. Želim reći, nasićena patnjama i mukama. Naše neznanje nam ne dopušta da uvidimo da je ovo najodličniji dio."

            Ljubi samoću u kojoj ti Isus progovara. Promatraj svoj život u Isusovom životu.

            Pomolimo se! Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, molimo Te, udijeli nam milost ustrajnosti i vjernosti Tebi. Ražari nam srca svojom ljubavlju da te iznad svih i nadasve ljubimo. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

            Oče naš...

            Zdravo Marijo...

            Slava Ocu...

            Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

            Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

            • Završna molitva

             Gospodine Isuse Kriste, hvala Ti što smo s Marijom De Mattias promatrali tebe koji si dao svoj život za svakog od nas. Hvala za Mariju De Mattias, hvala za svako uslišanje po svetoj Mariji De Mattias, hvala Ti što nas trajno podsjećaš na cijenu kojom smo otkupljeni kroz prolijevanje Predragocjene Krvi Tvoje. Hvaljen i slavljen uvijek bio Isuse, koji si nas otkupio svojom dragocjenom Krvlju!

             Amen!

             Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.