• Više

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II.

LITANIJE SV. IVANU PAVLU II.

Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se! Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se! Sveta Marijo, moli za nas! Sveti Ivane Pavle II., moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus”, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u marijanska svetišta, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole, moli za nas! Sv. l. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju, moli za nas! Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Bože, koji si svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Molitva za dobivanje milosti po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II.

O Presveto Trojstvo, zahvaljujemo ti što si Crkvi podario papu Ivana Pavla II. i što dopuštaš da nježnost Tvoje očinske brige, slava Kristova Križa i svjetlo Duha ljubavi sja kroz njega. Potpuno se pouzdajući u Tvoju beskrajnu milost i u Marijin majčinski zagovor, on nam daje živu sliku Isusa Milosrdnoga i pokazuje nam da je svetost neophodna mjera svakodnevnog kršćanskog života i put kojim se postiže vječno zajedništvo s Tobom. Podari nam, njegovim zagovorom i po Tvojoj volji, milosti za koje te molimo, zahvaljujući jer je uvršten među tvoje svece. Amen. 

Odgovori (0)
      Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.