• 274
 • Više

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II.

LITANIJE SV. IVANU PAVLU II. 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus”, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u marijanska svetišta, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole, moli za nas!

Sv. l. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se!

Bože, koji si svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

Molitva za dobivanje milosti po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II.

O Presveto Trojstvo,

zahvaljujemo ti što si Crkvi podario papu Ivana Pavla II. i što dopuštaš da nježnost Tvoje očinske brige, slava Kristova Križa i svjetlo Duha ljubavi sja kroz njega.

Potpuno se pouzdajući u Tvoju beskrajnu milost i u Marijin majčinski zagovor, on nam daje živu sliku Isusa Milosrdnoga i pokazuje nam da je svetost neophodna mjera svakodnevnog kršćanskog života i put kojim se postiže vječno zajedništvo s Tobom.

Podari nam, njegovim zagovorom i po Tvojoj volji, milosti za koje te molimo, zahvaljujući jer je uvršten među tvoje svece.

Amen. 

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. po danima:

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 1. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 2. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 3. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 4. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 5. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 6. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 7. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 8. dan

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. - 9. dan

Odgovori (9)
  • Prvi dan - Ljubav

   Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog Ivana Pavla II., papu, voditi cijelu tvoju Crkvu, udijeli nam, osnaženi njegovim naukom, s povjerenjem otvoriti naša srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka. Koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, po sve vijeke vjekova. Amen.

   S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol svoje milosti, sveti Ivan Pavao II., posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo da nas usliši …

   Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

   Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, litanije.

   • Drugi dan - Istina

    Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: „Učinite sve što vam moj Sin kaže”. Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj Sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga. Želimo nositi i živjeti sve što dolazi od Njega, sve što je u Radosnoj vijesti, kao što su i naši praoci kroz stoljeća. Njihova vjernost Kristu i Njegovoj Crkvi i njihov herojski prinos Apostolskoj stolici na neki je način označila sve nas neizbrisivom oznakom koju svi nosimo. Njihova vjernost, kroz stoljeća, rodila je kršćanskim heroizmom i čestitom tradicijom življenja prema Božjim zakonima, posebno u skladu s najsvetijom zapovijedi Evanđelja – zapovijedi ljubavi. Primili smo veličanstveno nasljeđe iz njihovih ruku na početku novog doba, treće tisućljeće od rođenja Božjeg sina, naša „alma mater“ i mi nosimo ovo nasljeđe u budućnost s istom vjernošću kojom su naši praoci svjedočili… Pouzdajemo se i vjerujemo da naš sveti papa Ivan Pavao II. kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, da po njegovu zagovoru isprosi, i udijeli milost koju iskrena srca molimo…

    Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

    Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, litanije

    • Treći dan - Čovjek

     Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju s Tobom i posvete spasenju svoje braće! Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom Sakramentu, rasprostri Svoje blagoslove obilno po Svojim ljudima. Amen Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II., neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, kao i dobri pastir, tražeći izgubljene duše, bude posrednik u nebu. Po njegovu zagovoru da nam podari ovo sto molimo

     Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

     Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

     • Četvrti dan - Obitelj

      Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Činiti tvoju volju je naš zadatak. Slijediti Tvoje puteve je put za upoznati mir u srcu. Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putevima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje skreće naše srce od tvoje volje. Nemoj nam dopustiti da odlutamo od Tebe. O Bože, sucu čovječanstva, pomozi nam da budemo dio Tvojih odabranih u zadnjim danima. Bože, autoru mira i pravde, daruj nam istinsku radost, autentičnu ljubav i održivu solidarnost među ljudima. Daruj nam svoje trajne darove. Neka Bog milosti, ljubavi i mira blagoslovi svakog od vas i sve članove vaše obitelji! Amen! Molimo ponizno da sveti papa Ivan Pavao II., neumorni branitelj prava obitelji, zadobije slavnu krunu u nebu. Da po njegovu zagovoru možemo biti ojačani milošću …

      Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

      Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, litanije

      • Peti dan -  Mladi

       Milosna ljubavi, mi molimo Tebe, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom razapetog Krista! „Blagoslovljeno Njegovo Kraljevstvo koje dolazi.” Amen Molimo Te za naše mlade, koji imaju poteškoće, koji su zarobljeni slijepim željama i varljivom ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II., koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude zaštitnik, zagovornik da im izmoli ovu milost. …

       Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

       Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, litanije 

       • Šesti dan - Grijeh

        Bolesni, stari, hendikepirani i umirući, naučite nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u tvojoj sredini došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu. No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje. Učinimo i zadržimo bolesne i hendikepirane fokusom našeg življenja. Prepoznajmo ih sa zahvalnošću. Mislimo da mi njima pomažemo, dajemo im, no na kraju uviđamo da su nas upravo oni obogatili. Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih upali svoje svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu. Amen. Molimo po njegovom zagovoru posebnu milost …

        Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

        Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

        • Sedmi dan - Milosrđe

         Gospode, od Tebe je svaka obitelj na nebu i na zemlji dobila ime. Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi.

         Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku njihovu ljudskom dostojanstvu i njihovu rastu u istini i ljubavi. Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka se potvrdi jačom od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji ponekad prolaze.

         Zagovorom svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. To tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

         „Isuse, uzdamo se u tebe”. (Ovu molitvu cijene mnogi poklonici Božjem milosrđu.) Uzmi nas u svoj zagrljaj, Gospodine, naš jedini Spasitelju.

         Želimo biti voljeni; molimo, učimo da budemo graditelji nove kulture ljubavi. Rasprši Zrake svoje božanske milosti i vrati na poseban način nadu u sve one koji se osjećaju potlačeni težinom grijeha. (…)

         Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga Sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi ostaje s nama.

         Tebe, Sveta Faustina, također molimo, da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja riječima: „Isuse, uzdam se u Tebe danas i zauvijek.” Amen.

         Milosrđe Božje, proslavi se…

         Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

         Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, litanije 

         • Osmi dan - Marija

          O Marijo! Neka naše uši neprestano slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: „Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista. Omogući nam, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je on sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski. Iskrenog srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II., koji je potpuno bio posvećen Mariji, vjerno služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju .. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe Tvoje, Isus. Molimo za milost…

          Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

          Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

          • Deveti dan - Euharistija

           O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za euharistiju lomljenja kruha, koju si ustanovio kako bismo mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća! Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju s Tobom i posvete spasenju svoje braće! Ti, koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom Sakramentu, rasprostri svoje blagoslove obilno po svojim ljudima. Amen. »Crkva živi od Euharistije.« Molimo da u zajednici primimo dar tijela i Krvi Kristove, koji produbljuje zajedništvo s Kristom. Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama gleda s ljubavlju, kao što je pokazivao i sveti papa Ivan Pavao II. Molimo Gospodina našega da se udostoji pokazati mu mjesto svetaca, a kroz njegov neka nam zagovor podari uslišanje naših molitvi…

           Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

           Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, litanije

           Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.