• 370
  • Više

Protestantizam

Protestantizam je općenit naziv za sva kršćanska vjerska učenja koja su se odijelila od katolicizma nakon reformacije u 16. stoljeću. Izvorno je bila obilježena naglašavanjem vjerovanja u opravdanje po vjeri, u svećenstvo svih svetih, odnosno vjernika i u autoritet Biblije. Redom odbacaju autoritet Pape.

Pod pojmom (prvobitno političkim) protestanti u užem smislu podrazumijevaju se pripadnici kršćanske konfesije nastale na njemačkom govornom području u vrijeme reformacije, pa se stoga povezuju prije svega sa Martinom Lutherom i Philipp Melanchthonom, začetnicima luteranstva; te sa Huldrychom Zwinglijem i Jeanom Calvinom koji su reformaciju započeli u Švicarskoj, i koji su začetnici druge osnovne protestantske grane - kalvinizma. Anglikanstvo je nastalo odcjepljenjem crkve u Engleskoj od Rima 1534. godine, kada je parlament proglasio kralja za poglavara crkve; u narednim desetljećima su anglikanci prihvatili znatne utjecaje protestantske teologije.

Odgovori (1)
    • Anglikanci, Luterani, Kalvinisti, Prezbeterijanci - sve su to manje više tradicionalne kršćanske crkve. Tu bih mogao možda i uvrstiti metodiste. Onda imamo biblijske kršćane: baptiste, razne evanđeosko-pentkeostalne crkve, adventiste. Zatim imamo pseudokršćane: Jehovini svjedoci, Mormoni i slični. Eto malo nešto o protestantizmu i od mene.

      Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.