Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne.

 • 1 članova
 • 1 pratitelja
 • 106 pregleda
 • Sinkronizacija s kalendarom
 • Više

Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola, Otk 11,19a; 12, 1-6a.10ab

Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja.

I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj veliki, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.

I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan:

»Sada nasta spasenje i snaga

i kraljevstvo Boga našega

i vlast Pomazanika njegova!«

Riječ Gospodnja.

Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći.

Ps 45, 10b-12b.16

Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći,

mnoštvom okružena.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:

zaboravi svoj narod i dom oca svog!«

»Zaželi li kralj ljepotu tvoju,

smjerno se pokloni njemu.«

S veseljem je vode i s klicanjem,

u kraljeve dvore ulazi.

Prvina Krist, a zatim oni koji su Kristovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima, 1Kor 15, 20-27a

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih,

prvina usnulih!

Doista, po čovjeku smrt,

po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih!

Jer kao što u Adamu svi umiru,

tako će u Kristu biti svi oživljeni.

Ali svatko u svom redu:

prvina Krist, a zatim koji su Kristovi,

o njegovu dolasku;

potom – svršetak,

kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu,

pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo,

svaku Vlast i Silu.

Doista, on treba da kraljuje

dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.

Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt

jer sve podloži nogama njegovim.

Riječ Gospodnja.

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 1, 39-56

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.

Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.

Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi.

I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:

»Blagoslovljena ti među ženama

i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

Ta otkuda meni

da mi dođe majka Gospodina mojega?

Gledaj samo!

Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega,

zaigra mi od radosti čedo u utrobi.

Blažena ti što povjerova

da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Tada Marija reče:

»Veliča duša moja Gospodina,

klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:

odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,

sveto je ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova

nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,

rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,

a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,

a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,

kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje

prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«

Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.

Riječ Gospodnja.

Podijelite da i drugi pročitaju
Kalendar
Komentari (0)
   Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.
   Prazno