Ako te posluša, stekao si brata.

  • _bx_events_menu_item_title_sm_members
  • _bx_events_menu_item_title_sm_subscribers
  • 920 pregleda
  • Sinkronizacija s kalendarom
  • Više

Mojsije umrije ondje po Gospodnjoj zapovijedi, i ne usta više prorok u Izraelu ravan Mojsiju. Pnz 34, 1-12

U one dane: Uziđe Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge, nasuprot Jerihonu, gdje mu Gospodin pokaza svu zemlju: Gilead do Dana, sav Naftali, kraj Efrajimov i Manašeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora; zatim Negeb, područje doline Jerihona — grada palmi — do Soara. Potom mu reče Gospodin: »Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu: ‘Dat ću je tvome potomstvu.’ Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći.«

I Mojsije, sluga Gospodnji, umrije ondje u zemlji moapskoj po Gospodnjoj zapovijedi. I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. Mojsiju bijaše sto i dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila. Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom prođoše i dani oplakivanja — tugovanja za Mojsijem. A Jozua, sin Nunov, bio je napunjen duhom mudrosti, jer Mojsije bijaše na nj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i činili kako je Gospodin naredio Mojsiju.

Ne usta više prorok u Izraelu ravan Mojsiju — njega je Gospodin poznavao licem u lice! — po svim onim znakovima i čudesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Gospodin slao da ih učini na faraonu, na svim službenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj, po onoj moćnoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastrašnim djelima koja učini na oči svega Izraela.

Blagoslovljen Bog koji je našoj duši darovao život! 66, 1-3a.5.8.16-17

Kliči Bogu, sva zemljo,

opjevaj slavu imena njegova,

dodaj mu hvalu dostojnu.

Recite Bogu:

»Kako su potresna djela tvoja!«

Dođite i gledajte djela Božja:

čuda učini među sinovima ljudskim.

Blagoslivljajte, narodi, Boga našega,

razglašujte hvalu njegovu!

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,

pripovjedit ću što učini duši mojoj!

Na svoja sam usta njega zvao,

jezikom ga hvalio.

Ako te posluša, stekao si brata. Mt 18, 15-18

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.«

»Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu«.

Podijelite da i drugi pročitaju
Dodaj novo...
 
 
Kalendar
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.
Prazno