Budite pripravni!

  • _bx_events_menu_item_title_sm_members
  • _bx_events_menu_item_title_sm_subscribers
  • 373 pregleda
  • Sinkronizacija s kalendarom
  • Više

Dao Gospodin te jedni prema drugima i prema svima obilovali ljubavlju!

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima, 1Sol 3, 7-13

Bili smo, braćo, utješeni nad vama, vašom vjerom,

uza svu svoju tjeskobu i nevolju.

Da, sada živimo

kada ste vi postojani u Gospodinu!

I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas,

za svu radost kojom se zbog vas radujemo

pred Bogom svojim,

dok noću i danju najusrdnije molimo

da vidimo vaše lice

i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere?

A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus

upravio naš put prema vama!

Vama pak Gospodin dao

te jedni prema drugima i prema svima

rasli i obilovali ljubavlju

kakva je i naša prema vama.

Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta

pred Bogom i Ocem našim

o Dolasku Gospodina našega Isusa

i svih svetih njegovih s njime.

Riječ Gospodnja.

Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Smrtnike u prah vraćaš

i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«

Jer je tisuću godina u očima tvojim

ko jučerašnji dan koji je minuo,

i kao straža noćna.

Nauči nas dane naše brojiti,

da steknemo mudro srce.

Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?

Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,

da kličemo i da se veselimo u sve dane!

Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!

Daj da nam uspije djelo naših ruku,

djelo ruku naših nek uspije!

Budite pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 24, 42-51

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

»Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako radi? Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.«

»No, rekne li taj zli sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj' pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«

Riječ Gospodnja.

Podijelite da i drugi pročitaju
Dodaj novo...
 
 
Kalendar
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.
Prazno