Posla me blagovjesnikom biti siromasima.

  • _bx_events_menu_item_title_sm_members
  • _bx_events_menu_item_title_sm_subscribers
  • 349 pregleda
  • Sinkronizacija s kalendarom
  • Više

Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

Čitanje Prve Poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima, 1Sol 4, 13-18

Braćo, nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin — na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje — sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

Riječ Gospodnja.

Gospodin dolazi suditi zemlji. Ps 96, 1.3-5.11-13

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!

Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!

Kazujte poganima njegovu slavu,

svim narodima čudesa njegova.

Velik je Gospodin, hvale predostojan,

strašniji od svih bogova!

Ništavni su svi bozi naroda,

a Gospodin stvori nebesa.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!

Neka huči more i što je u njemu!

Nek se raduje polje i sve što je u njemu,

neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi,

jer dolazi suditi zemlji.

Sudit će svijetu po pravdi

i narodima po istini svojoj.

Posla me blagovjesnikom biti siromasima ... Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 4, 16-30

U ono vrijeme: Dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pružiše mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

Duh Gospodnji na meni je

jer me pomaza!

On me posla

blagovjesnikom biti siromasima,

proglasiti sužnjima oslobođenje,

vid slijepima,

na slobodu pustiti potlačene,

proglasiti godinu milosti Gospodnje.

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«

A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvori nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«

Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.

Riječ Gospodnja.

Podijelite da i drugi pročitaju
Dodaj novo...
 
 
Kalendar
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.
Prazno