Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!

 • 1 članova
 • 1 pratitelja
 • 70 pregleda
 • Sinkronizacija s kalendarom
 • Više

Mojsije nije kao ostali proroci. Kako se onda niste bojali govoriti protiv njega.

Čitanje Knjige Brojeva, Br 12, 1-13

U one dane: Mirjam i Aron uzeše rogoboriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio; jer bijaše uzeo za ženu jednu Kušanku.

Govorili su: »Zar je samo Mojsiju govorio Gospodin? Zar nije i nama govorio?« A Gospodin je to čuo. Ta Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.

Zato Gospodin odmah reče Mojsiju, Aronu i Mirjami: »Dođite vas troje u Šator sastanka.« Njih troje dođoše. U stupu oblaka siđe Gospodin te stade na ulazu u Šator. Zovnu Arona i Mir jamu. Kad njih dvoje istupi naprijed, reče Gospodin:

»Saslušajte riječi moje:

Nađe li se među vama prorok, u viđenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram.

Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem.

U svoj kući mojoj najvjerodostojniji je on.

Iz usta u usta njemu ja govorim, očevidnošću, a ne zagonetkama,

i lik Gospodnji on smije gledati.

Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija?«

Uskipjevši gnjevom na njih, Gospodin ode. Čim se od Šatora oblak udaljio, gle! Mirjam ogubavi, kao snijegom posuta. Aron se okrenu prema Mirjami, a to guba na njoj.

Nato rekne Aron Mojsiju: »Gospodaru moj, ne svaljuj na nas kazne za grijeh koji smo u ludosti počinili i kojega smo krivci. Ne daj da ona ostane kao mrtvo dijete kojemu je već na izlasku iz majčine utrobe meso napol uništeno!«

Tada zavapi Mojsije Gospodinu: »Bože, molim te, ozdravi je!«

Riječ Gospodnja.

Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo.

Ps 51, 3-7.12-13

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,

od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,

grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio

i učinio što je zlo pred tobom!

Pravedan da budeš prema svojim riječima

i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen,

u grijehu me zače majka moja.

Čisto srce stvori mi, Bože,

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

 

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!« Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 14, 22-36

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.

Lađa se već mnogo stadija bila otišla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći. »Uistinu, ti si Sin Božji!«

Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.

Riječ Gospodnja.

Podijelite da i drugi pročitaju
Dodaj novo...
 
 
Kalendar
Komentari (0)
   Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.
   Prazno