Devetnica Blaženoj Djevici Mariji od Čudotvorne medaljice

POČETNA MOLITVA:

Znak Križa, pokajanje za počinjene grijehe i ponovimo tri puta zaziv: “O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo!”

ZAVRŠNA MOLITVA:

“Presveta Djevice, vjerujem u tvoje sveto i neokaljano Začeće. Po tom slavnom odlikovanju postala si Majkom Sina Božjega. Isprosi mi od svoga ljubljenog Sina pravu poniznost, čistu ljubav, vjernu poslušnost i potpuno predanje Bogu. Izmoli mi milost da spoznam i vršim u svim okolnostima svoga života Božju volju jer samo tako mogu Boga častiti i Njegovo ime slaviti. Moja dobra Majko, izmoli mi ove božanske milosti u vremenu i vječnosti. Tebi neka je slava i hvala uvijeke. Amen.

Pokajanje za počinjene grije
Tri Zdravomarije, a nakon svake Zdravomarije zaziv: “O Marijo, bez grijeha začeta …

Ovu početnu i završnu molitvu molimo svakoga dana devetnice.

Prvi dan: Prvo ukazanje

Promatrajmo Presvetu Djevicu kako se prvi puta ukazuje sv. Katarini Laboure. Anđeo čuvar vodi pobožnu novakinju i predstavlja je Presvetoj Djevici. Promatrajmo njezinu neizrecivu radost! Jednom ćemo i mi biti sretni, budemo li kao sv. Katarina Laboure vjerno radili na svom posvećenju. Radovat ćemo se nebeskoj sreći, budemo li izbjegavali isprazne radosti, (slijedi završna molitva)

Drugi dan: Marijine suze

Promatrajmo Mariju koja plače zbog zala koja će snaći svijet; zbog teških uvreda nanesenih Srcu Isusovu, njezinom Sinu; zbog preziranja Križa kao i progona njezine drage djece na Zemlji. Uzdajmo se u samilosno Srce Majke Marije, molimo i surađujmo na obraćenju svijeta i budimo sudionici njezinih suza!

Treći dan: Marija naša zaštita

Promatrajmo svoju nebesku Majku kako ukazujući se govori sv. Katarini: “Uvijek ću biti s vama. Ne ću vas zaboraviti i izmoliti ću za vas puninu milosti Srca Isusova, moga Sina…” Budi i meni, neokaljana Djevice, štit i pomoć u svim nevoljama!

Četvrti dan: Drugo ukazanje

27. studenoga 1830. g. za vrijeme molitve s. Katarini se ukazala Djevica Marija u neizrecivoj ljepoti. Stojeći na zemljinoj kugli, satire glavu paklenoj Zmiji. U tom ukazanju vidimo njezinu želju da nas svagda štiti od paklenog neprijatelja. Zazivajmo Bezgrješnu Majku s pouzdanjem i ljubavlju!

Peti dan: Marijine ruke

Promatrajmo danas sjajne zrake što izlaze iz Marijinih ruku. Presveta Djevica nam govori: “Ove su zrake slika milosti, njima ću obasipati one koji moju medaljicu s pouzdanjem nose”. Ne dopustimo da nam izmaknu tolike milosti! Vapimo gorljivo, ponizno i ustrajno, “O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo.”

Šesti dan: Treće ukazanje

Promatrajmo Mariju u predivnom sjaju. Okružena s dvanaest zvijezda smiješi se prepuna dobrote nalaže izradbu medaljice te obećaje velike milosti svima koji će s ljubavlju, blagoslovljenu nositi. Nosimo s pouzdanjem Čudotvornu medaljicu, a Blažena Djevica štitit će nas u svim opsanostima našega života.

Sedmi dan: Zagovornica i Zaštitnica

O predivna Djevice, uzvišena Kraljice, Gospodarice bez ljage, budi moja Odvjetnica, moja Zaštita, moje blago na ovoj Zemlji, moja Tvrđava, moja Zaštita u životu i smrti! Ti si Radost moga srca i moja Slava na Nebu! Štiti me u kušnjama i napastima da sigurno stignem k Isusu, Tvojem božanskom Sinu.

Osmi dan: Posrednica svih milosti

O, neokaljana Djevice, daj da zrake, koje sjaju iz tvojih djevičanskih ruku, rasvijetle moj razum, da bih bolje spoznao dobro te da moje srce oživi u vjeri ufanju i lj ubavi.

Deveti dan: Marija pod Križem svoga Sina

O Bezgrešna Djevice i Majko Božja Marijo, učini da Križ, kao znak pobjede, bude i u mojem životu uzdignut i bude s Tobom i tvojim božanskim Sinom najuže povezan. Daj mi milost i snagu da pod Križem Tvoga Sina stojim s Tobom i ustrajem dok se moj zadatak na Zemlji ne ispuni.

Na kraju svakog dana devetnice izmolimo tri Zdravo Marije s ovim zazivima:

Marijo, Majko naša, očuvaj nas od

smrtnoga grijeha i paklenoga ognja,

po vlasti koju Ti je Vječni Otac dao!

Zdravo Marijo…

O, Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, Majko naša, očuvaj nas od

smrtnoga grijeha i paklenoga ognja,

po mudrosti kojom Te je Tvoj Sin obdario!

Zdravo Marijo…

O, Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, Majko naša, očuvaj nas od

smrtnoga grijeha i paklenoga ognja

po ljubavi koju Ti je Duh Sveti udijelio!

Zdravo Marijo …

O, Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo!

3x – Slava Ocu… Na čast Trojedinome Bogu

Nastavite čitati i moliti:

Podijelite da i drugi pročitaju
  • 301
  • Više
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.