·   ·  523 objava
 •  ·  24 prijatelja
 • B

  S

  25 pratitelja

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 6. dan

Uvodna molitva

Vječni Oče, prikazujemo Ti Predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve. Svemogući vječni Bože, zahvaljujemo Ti za dar što si ga dao Mariji De Mattias, da se klanja Kristu, Jaganjcu bez mane i da posveti svoj život za spasenje naroda otkupljenog Predragocjenom Krvlju. U devetnici koju molimo, udijeli, molimo Te po njezinu zagovoru dar poklonstvene i otkupljujuće ljubavi uz posebnu milost koju te s pouzdanjem molimo (izreci svoju nakanu). To molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Šesti dan

Razmatraj poruku svete Marije De Mattias sestrama koju sada poručuje i nama: "Trebamo se, koliko je do nas, pobrinuti da se sve više slavi predragocjena Krv, i ne umoriti se čineći dobro, na korist nama i bližnjemu, jer to je naša glavna svrha zbog koje nas je Bog pozvao u život." Od srca preporučujem mir i šutnju kroz tišinu koju u sebi možeš čuti. Molimo milost potpunog predanja u Božje ruke.

Pomolimo se! Dobri naš Isuse, po zagovoru svete Marije De Mattias, učini nas jakima da usprkos svim izazovima nasljedujemo Tebe i mognemo mnoge privesti k Tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim,

Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

Devetnica svetoj Mariji De Mattias po danima:

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 1. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 2. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 3. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 4. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 5. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 6. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 7. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 8. dan

Devetnica svetoj Mariji De Mattias - 9. dan

Podijelite da i drugi pročitaju
 • 147
 • Više
Komentari (0)
   Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.