Devetnica svim karmelskim svecima

Deveti dan - Sveta Maravillas od Isusa

O, Srce Božansko, Učitelju i Spasitelju mog života!

Želim u jednom mahu postići da ti se predam potpuno i zauvijek i zato činim ovu molitvu koja sve sažima i sve nadoknađuje.

Daj mi, molim te, milost da ne odem iz ovog života bez dostizanja onog stupnja savršenstva koji moram dostići, a da nisam učinila sve dobro koje moram učiniti i dala ti svu slavu koju ti moram dati.

Da bih postigla ovo i nadoknadila sve izgubljeno vrijeme, poduzmi, o Srce Božansko, ona sredstva za koja znaš da su mi potrebna.

Ja prihvaćam sve.

Sada izmolite:

Litanije svim karmelskim svecima

Devetnica svim karmelskim svecima

  1. Prvi dan - Sveta Terezija od Isusa
  2. Drugi dan - Sv. Ivan od Križa
  3. Treći dan - Sveta Terezija od Presvetog Srca Isusova
  4. Četvrti dan - Sveta Mirjam od Isusa Raspetog
  5. Peti dan - Sveta Terezija od Djeteta Isusa i svetog Lica
  6. Šesti dan - Sveta Elizabeta od Presvetog Trojstva
  7. Sedmi dan - Sveta Terezija od Anda
  8. Osmi dan - Sveta Edith Stein
  9. Deveti dan - Sveta Maravillas od Isusa
Podijelite da i drugi pročitaju
  • Više
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.