·   ·  15 objava
  •  ·  3 prijatelja
  • 4 pratitelja

U tvojoj prisutnosti

Misli za svaki dan u godini

Ivan 16,33; Psalam 112,4.7

Odreci se iluzije da zaslužuješ život bez problema. Dio tebe još uvijek žudi za rješavanjem svih poteškoća. To je lažna nada! Ta rekao sam svojim učenicima: "u svijetu ćete imati patnju." Nemoj nadu povezivati s rješavanjem problema u ovome životu, nego je poveži s obećanjem vječnog života u nebesima, u kojem neće biti takvih problema. Umjesto da tražiš savršenstvo u ovome palom svijetu, usmjeri svoju snagu na traženje mene: onoga koji je savršen. Možeš se radovati i slaviti me i usred nepovoljnih okolnosti. Zapravo, moje svijetlo najsjajnije svijetli upravo kroz vjernike koji imaju povjerenja u mene i u tami. Takvo je pouzdanje nadnaravno: proistječe iz mog Duha koji prebiva u njima. Kada sve izgleda crno, svejedno se pouzdaj u mene. Ne zanimaju me toliko okolnosti, koliko me zanimaju odgovori na ono što dolazi na tvoj put.

Autor: Sarah Young

Podijelite da i drugi pročitaju
  • 292
  • Više
Komentari (0)
      Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.