Stavka sažetka

Poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji.

Čitanje Knjige proroka Malahije, Mal 3, 1-4.23-24

Ovo govori Gospodin Bog:

Evo, šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama.

Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj Ijevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.«

Riječ Gospodnja.

Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje. Ps 25, 4-5ab.8-10.14

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,

nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me,

jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:

grešnike on na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi

i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina,

za onog koji čuva Savez njegov i propise.

Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje

i Savez svoj objavljuje njima.

Rođenje Ivana Krstitelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 1, 57-66

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.

Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.

Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime.

Riječ Gospodnja.

  • 1