Sveti Albert Veliki

  • 1 članova
  • 1 pratitelja
  • 78 pregleda
  • Sinkronizacija s kalendarom
  • Više

Albert Veliki (njem. Albert der Große) (Launingen na Dunavu, oko 1200. – Köln, 15. studenog 1280.), njemački filozof, teolog, svetac, crkveni naučitelj i ratisbonski biskup.

Životopis svetog Alberta Velikog

Rođen je oko 1200. godine kao Albert von Lauingen Graf von Bollstädt, u mjestu Lauingenu na Dunavu, u bavarskoj Švapskoj. Kao šesnaestgodišnjak odlazi u Padovu na studije. Tamo se upoznaje s idealima redovničkoga života te 1223. godine oblači odijelo novoutemeljenoga dominikanskog reda. Uočavajući njegovu golemu nadarenost za učenje, poglavari ga šalju u Köln, a potom po raznim svjetskim učilištima toga doba (Hildesheim, Freiburg, Straßburg, Pariz), gdje je zapanjivao svojom briljantnom inteligencijom i znanjem u skoro svim područjima tadašnje znanosti.

Papa Aleksandar IV. ga 1260. godine postavlja za biskupa u Regensburgu, no Albert nakon tri godine zatraži da ga se razriješi ove dužnosti te se, po nalogu pape Urbana IV., kao Papin legat u Njemačkoj i Bohemiji, ističe vatrenim pozivima u Križarske ratove. Nakon razrješenja opet se posvećuje poučavanju u Kölnu i redovničkom životu. Umire u Kölnu 1280. godine, gdje je i pokopan, u kripti crkve sv. Andrije. Blaženik je od 1622. godine, a svecem ga je proglasio, tek 1931. godine, papa Pio XI.

Sveti Albert Veliki priznati znanstvenik

Među skolastičkim naučiteljima, zbog svojega opsežnog znanja ne samo u teologiji i filozofiji, nego i znanostima: matematici, astronomiji, astrologiji, fizici, biologiji i medicini, zatim onome što bismo danas nazvali etnologijom, te geologiji i mineralogiji, ovaj svetac ne nosi samo pridjevak "Veliki", već i naslov doctor universalis – sveopći učitelj.

U znanstvenim stvarima očitovao je počesto empirijski pristup te hvalio eksperimentalnu metodu. Bavio se i danas odbacivanim, paraznanstvenim disciplinama alkemijom i magijom, a ovu posljednju htio je postaviti na "bijele" temelje da bi doskočio Sotoni. Jedna je masonska loža u Kölnu, očito zbog te hermetičke dimenzije njegova djela, uzela njegovo ime. No, posve antimasonski Papa Pio XII. proglasio ga je 1941. godine zaštitnikom prirodnih znanosti.

Albert je prvi veliki predstavnik visoke skolastike, dosljedni aristotelovac, najveći njemački filozof srednjega vijeka. Za filozofiju ostavlja slobodno područje, usporedno s teologijom, temeljeći filozofiju na prirodnoj svjetlosti uma, koja je također od Boga. Um može dospjeti istom cilju kao i objava, ali neke su istine ipak pričuvane za nju: tako, naprimjer, istina Trojstva, koja je razumski neshvatljiva. No, između filozofije i teologije, jer obje su božanske, ne može biti sukoba. Albert je u pitanju univerzalija realist, jer ljudski um spoznaje univerzalije, one su napokon i u njemu, dakle poslije stvari. Slično će naučavati i njegov najpoznatiji učenik Toma Akvinski.

Spoznaju pak Albert tumači kao otkrivanje onoga općeg u stvarima, koje je od Boga i koje im čini bit. Osjetilima spoznajemo tek pojavu stvari, koja nas vodi onomu općem. Sve stvari, međutim, pute nas Bogu - tu Albert prihvaća kozmološki dokaz Božje opstojnosti. Potpuna spoznaja Boga čovjekovu umu nije dana, nego može biti samo plod vjere. Bog nije posljedak spoznaje, nego njezina pretpostavka. O Njemu ipak sigurno znamo da nije svjetska duša, nego od svijeta odvojeno načelo. Bog stvara svijet iz Ničega: u tom slučaju ne vrijedi pravilo: ex nihilo nihil fit (iz ničega ne može nastati nešto). Duša je po Albertu besmrtna: inače se ne bi moglo objasniti čovjekovo teženje u vjeri i ćudoređu. Ali, duša je stvorena kada i tijelo, dakle nema preegzistenciju. Čovjek po naravi teži dobru djelovanjem savjesti, a navikom postupanja po savjesti nastaje krjepostan život. Ćudoredan je čin ako je potekao iz slobodne odluke, no sukladno Božjem zakonu. Ipak, zbog istočnoga grijeha, nema potpune krjeposti bez Božje milosti.

Štovanje svetog Alberta Velikog

Blaženik je od 1622. godine. Papa Pio II. pribrojio ga je među najsvetije naučitelje Crkve. 16. prosinca 1931. papa Pio XI. ga je proglasio svetim. Papa Pio XII. ga je 1941. godine dao za zaštitnika prirodoznanstvenicima, a štuje se i kao zaštitnik filozofa, znanstvenika, studenata (napose onih koji studiraju teologiju), medicinskih tehničara, školske djece i Svjetskog dana mladih. Iako je njegovo tijelo tri godine nakon smrti prilikom ekshuminacije bilo neraspadnuto, prilikom druge ekshuminacije 1483. g. pronađen je samo kostur.

Djela svetog Alberta Velikog

  • Summa Theologiae (nedovršeno)
  • Komentari Sentencija Petra Lombarda

Sabrana Albertova djela izdaje, u kritičnom izdanju, od 1931. godine, Albertus-Magnus-Institut u Bonnu. Prvo je izdanje Opera Omnia (I-XXI) ono lyonsko iz 1651. godine, a slijedi pariško (I-XXXVIII, 1890. – 99.)

Podijelite da i drugi pročitaju
Dodaj novo...
 
 
Kalendar
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.
15. studenoga Crkva liturgijski časti svetog Alberta Velikog, jednog od najvećih skolastičkih teologa.Rodio se u njemačkom gradu Lauingenu krajem 12. ili početkom 13. stoljeća, u Padovi je studirao filozofiju, teologiju i medicinu, a za to vrijeme je ušao u dominikanski samostan. Nakon ređenja, kada je redovnički habit primio iz ruku bl. Jordana Saskog, nasljednika svetog Dominika, radio je kao profesor najprije u nekoliko njemačkih  gradova, a potom je svoj znanstveni rad nastavio u Parizu, na tada najpoznatijem sveučilištu.Iako je znanjem bio među najučenijim ljudima svoga vremena, a po mnogima je bio najveći njemački srednjovjekovni filozof i teolog, životom je bio izrazito jednostavan i skroman, živeći vrlo pobožno. Jedno vrijeme je bio i regensburški biskup i papin savjetnik, ali su ga i tada jednako resili osjećaj za siromašne i osobni skroman život.Iza sebe je ostavio 74 djela, najvećim dijelom teološke i prirodoznanstvene tematike. Među njima posebno se ističu “Teološka suma”, “Pariška suma”, “O mineralima”, “O raslinju” i druga. Bio je učitelj svetom Tomi Akvinskom, te je u tom smislu zasigurno ostavio velikog i pozitivnog traga i na tog sveca.Umro je u Kölnu 15. studenoga 1280. god., blaženim ga je proglasio papa Grgur XV. 1622. god., a svetim papa Pio XI. 1931. god., koji ga je istovremeno proglasio i crkvenim naučiteljem. Papa Pio XII. proglasio ga je zaštitnikom prirodoznanstvenika 1941. god., a štuje se i kao zaštitnik filozofa, znanstvenika, studenata (napose onih koji studiraju teologiju), medicinskih tehničara, školske djece i Svjetskog dana mladih.