·   ·  523 objava
 •  ·  24 prijatelja
 • B

  S

  25 pratitelja

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 9. dan

Deveti dan: Marija, Majka Božja i majka naša

1. Prekrižiti se.

2. Izmoliti čin pokajanja (Moj Bože, kajem se od sveg srca što uvrijedih tebe...). Zamoli za oproštenje svojih grijeha i čvrsto odluči priznati svoje najteže krivice.

3. Započeti sa Zazivom:

Sveta Marijo, Majko Božja, koja si bila žena i majka, ti si Bogu rekla: „Neka bude volja tvoja.“ Daj mi svoju snagu, snagu svoje vjere i ljubavi. Djevice Marijo, ja dolazim danas k tebi sa srcem prepunim boli. Došla sam isplakati svoju bol u rukama svoje majke koja uvijek sluša, koja sve prima i sve vjeruje.
Vjeruj mi, majko moja, vjeruj da je velika moja bol i tjeskoba. Što ne bi majka učinila za svoje dijete? Što ti ne bi učinila za mene, Marijo, moja majko? Od tebe samo jedno tražim, da me saslušaš i da te dirnu moje prošnje. Prikaži ih svome voljenome Sinu. Zauzimaj se za mene.
Marijo, učini me sposobnom prihvatiti Božji plan za moj život, da mogu reći kao što si ti rekla: ,,Budi volja tvoja, Gospodine." Uzmi me za ruku, Marijo. Vodi me, štiti me, otpusti splet svih problema koji me guše. Moćna Djevice, ti jedina možeš osloboditi me, ti jedina možeš odvezati ove čvorove. Osim tebe i tvoga Sina, tko me još može izbaviti od zla koje me tlači? Iz dana u dan, ja teturam uhvaćen/a u mrežama taštine, sebeljublja, nesporazuma, poput zatočenika svog vlastitog nedostatka ljubavi i solidarnosti.
Zbog svega se ovoga utječem tebi, Marijo, moja majko: oslobodi me ovih okova. Razveži ove čvorove koji me sprječavaju da budem radosna/tan i priđem bliže tebi i tvome Sinu. Neka ova moja molitva preobrazi moje srce od kamena da mogu pomagati izgradnju boljeg i velikodušnijeg svijeta.
Marijo, usliši moju molitvu.

4. Izmoliti prve 3 desetice krunice.

5. Pročitati razmatranje (meditaciju) za taj dan devetnice:

Marijo, moja majko, molim te da razmrsiš klupko mojih problema. Vodi me u mojoj svakodnevici da mogu biti ona koja naviješta Riječ Božju. Da tvome Sinu, svojim svakodnevnim primjerom, mogu natrag dovesti one koji ne vjeruju.
Marijo, majko moja, razveži ovaj čvor koji ti prikazujem: (imenuj ga ako je moguće)..............................
Razmatrajmo Mariju, Kraljicu apostola koji su od Isusa primili njegovo poslanje da „ono što svežu na zemlji bude svezano na nebesima; a što odriješe na zemlji bude odriješeno na nebesima" (Mt 16, 19). Zamolimo je da razveže čvorove koji nas sprječavaju da živimo radosno i da nas podsjeti da trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo mogli "činiti sve što nam Isus kaže" (Iv 2, 3-5)

6. Izmoliti zadnje 2 desetice krunice

7. Završiti s Molitvom Mariji koja razvezuje čvorove:

Sveta Marijo, milosti puna, tijekom cijeloga života prihvaćala si Očevu volju s potpunom poniznošću i zli te nikada nije bio u mogućnosti uhvatiti u svoje zamke. Nikada se ne prestaješ zauzimati za nas kod svoga Sina kako bi nam pomogao u našim teškoćama. S beskrajnom blagosti i strpljenjem pokazuješ mi kako raspetljati klupko čvorova koji me guše. Oh ti, moja majko u vječnosti, ti otklanjaš svaku neurednost i izvlačiš na svjetlo dublje „spone srca“ koje me vežu s Gospodinom.
Sveta Marijo, Majko Božja i majko moja, s onom istom majčinskom ljubavlju kojom razvezuješ čvorove koji me sputavaju, molim te, primi u svoje ruke i ovaj čvor koji ti prikazujem (navedi koji ako je moguće)...............
Molim te, oslobodi me od zamki i lanaca kojima me moj neprijatelj, Sotona, sputao. Po svojoj milosti i zagovoru i po svome primjeru, izbavi me od svakoga zla, o Marijo, i razveži ovaj čvor koji me priječi da budem sjedinjena s Bogom. Tako oslobođena svih zabluda i pogrešaka, hvalit ću ga u svim stvarima, držat ću ga u svom srcu i služiti mu zauvijek u svojoj braći. Amen.
Marijo koja razvezuješ čvorove, moli za mene.

8. Prekrižiti se.

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove po danima:

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 1. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 2. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 3. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 4. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 5. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 6. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 7. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 8. dan

Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove - 9. dan

Podijelite da i drugi pročitaju
 • 6041
 • Više
Komentari (0)
   Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.