Stavka sažetka

Anglikanci, Luterani, Kalvinisti, Prezbeterijanci - sve su to manje više tradicionalne kršćanske crkve. Tu bih mogao možda i uvrstiti metodiste. Onda imamo biblijske kršćane: baptiste, razne evanđeosko-pentkeostalne crkve, adventiste. Zatim imamo pseudokršćane: Jehovini svjedoci, Mormoni i slični. Eto malo nešto o protestantizmu i od mene.

  • 1