Stavka sažetka

Pozdrav Kainos,

nadam se da Lazar nikada nije napustio raj, bez obzira što ga je Isus tjelesno oživio. Uskrsli Isus je imao rane na rukama što je dokaz njegove tjelesnosti na zemlji, kao što je uskrsli Lazar mogao nastaviti bolovati, oni nisu bili lišeni zemaljske muke.