Devetnica svim karmelskim svecima

Drugi dan - Sv. Ivan od Križa

Gospodine Bože, Ljubljeni moj!

Ako te sjećanje na moje grijehe još zadržava da mi ne dadeš ono što te molim, čini, moj Bože, s obzirom na njih, kako hoćeš, jer to je stvar koju želim više od svega; ali, daj, radi po svojoj dobroti i milosrđu, pa ću te prepoznati po tome što mi ih opraštaš.

Ako pak čekaš na moja djela, da prema djelima uslišiš moju molbu, podaj mi ih Ti i izvrši ih Ti u meni, pa nek se ispuni Tvoja volja u trpljenju što ga od mene hoćeš primiti. No ako ne čekaš na moja djela, na što drugo čekaš, preblagi Gospodaru moj? I zašto još oklijevaš? Jer ako ono što te molim u Tvom Sinu ima, konačno, biti milost i milosrđe, primi moj obol, jer ga tražiš, i daj mi ono Dobro koje Ti sam hoćeš da mi dadeš.

Tko se može osloboditi od ovih niskih ljudskih načina, ako ga Ti ne uzdigneš k sebi u čistoj ljubavi, Bože moj? Kako će se k tebi uzdignuti čovjek rođen u zabačenosti i u blatu, ako ga Ti, Gospodine, ne uzdigneš svojom rukom kojom si ga oblikovao?

Nećeš mi, moj Bože, oduzeti ono što si mi jednom dao u svom jedinorođenom Sinu Isusu Kristu, u kojem si mi dao sve što tražim. Stoga ću se radovati u sigurnosti da nećeš kasniti ako te čekam.

Ali zašto ti, dušo moja, umećeš zakašnjenja, kad već ovoga časa možeš ljubiti Boga u svom srcu? Moja su nebesa i moja je zemlja. Moji su svi narodi. Pravednici su moji, moji su grešnici. Anđeli su moji, i Majka Božja i sve su stvari moje. I Bog je moj i za mene, jer je Krist moj i sav za mene. Što, dakle, tražiš i što pitaš, dušo moja? Tvoje je sve to i sve je to za tebe!

Ne skreći na manje i ne zadovoljavaj se mrvicama što padaju sa stola tvog Oca. Izađi i slavi se svojom slavom. U njoj se sakrij i uživaj i postići ćeš da će se ispuniti želje tvoga srca.

Sada izmolite:

Litanije svim karmelskim svecima

Devetnica svim karmelskim svecima

 1. Prvi dan - Sveta Terezija od Isusa
 2. Drugi dan - Sv. Ivan od Križa
 3. Treći dan - Sveta Terezija od Presvetog Srca Isusova
 4. Četvrti dan - Sveta Mirjam od Isusa Raspetog
 5. Peti dan - Sveta Terezija od Djeteta Isusa i svetog Lica
 6. Šesti dan - Sveta Elizabeta od Presvetog Trojstva
 7. Sedmi dan - Sveta Terezija od Anda
 8. Osmi dan - Sveta Edith Stein
 9. Deveti dan - Sveta Maravillas od Isusa
Podijelite da i drugi pročitaju
 • 111
 • Više
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.