Devetnica svim karmelskim svecima

Osmi dan - Sveta Edith Stein

Dopusti mi, Gospodine, da s pouzdanjem kročim Tvojim putovima i onda kad ne razumijem kamo vode.

Tvoje sam dijete.

Ti si moj mudri Otac.

Vodiš me kroz noć!

Ipak, k sebi me vodiš!

Gospodine, što god da se dogodi, ja sam spremna.

Ako i ne daš mir mome životu u ovom vremenu, ostvari sve što misliš u svojoj mudrosti.

Kad me tiho pozoveš na žrtvu, pomozi mi da ju ostvarim. Dopusti da zaboravim na svoj mali ja i da, sebi mrtva, samo Tebi živim. Amen.

“Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.” Mt, 26, 39

Sada izmolite:

Litanije svim karmelskim svecima

Devetnica svim karmelskim svecima

  1. Prvi dan - Sveta Terezija od Isusa
  2. Drugi dan - Sv. Ivan od Križa
  3. Treći dan - Sveta Terezija od Presvetog Srca Isusova
  4. Četvrti dan - Sveta Mirjam od Isusa Raspetog
  5. Peti dan - Sveta Terezija od Djeteta Isusa i svetog Lica
  6. Šesti dan - Sveta Elizabeta od Presvetog Trojstva
  7. Sedmi dan - Sveta Terezija od Anda
  8. Osmi dan - Sveta Edith Stein
  9. Deveti dan - Sveta Maravillas od Isusa
Podijelite da i drugi pročitaju
  • Više
Komentari (0)
Prijavite se ili registrirajte da biste komentirali.