Forum
Sveci
Broj: 8
Rođenje Blažene Djevice Marije
Sveti Šarbel
Sluga Božji Isidoro Zorzano
Blaženi Alojzije Stepinac
Juda Tadej
Sveta Rita
Leopold Mandić
Sveti Josip